Gå till innehållet

Första filmen på vilda sandkattungar i Afrika

Det är inte mycket som är känt om de ökenlevande sandkatterna, men nu har vilda sandkattungar dokumenterats för första gången i Afrika av organisationen Panthera som jobbar med att hjälpa vilda kattdjur världen över.

Gregory Breton, fransk chef för Panthera, en global organisation som jobbar med bevarande av vilda katter, var på väg tillbaka till sin tältplats tillsammans med två medarbetare. De befann sig i Marocko för att dokumentera sandkatter – en art som liknar tamkatter, men som har bredare huvud och större öron.

Sandkattungarna som teamet hittade. Foto: Gregory Breton/Panthera/Sand Cat Sahara Team

De hade kört i nästan sju timmar i den marockanska delen av Saharaöknen och försökte framför allt hålla sig vakna. Plötsligt såg de tre par ögon nära vägen. Det visade sig vara tre sandkattungar.

Att hitta sandkatter i sin livsmiljö (i ökenområden i norra Afrika, Mellanöstern, sydvästra och centrala Asien) är väldigt svårt eftersom de knappt lämnar några spår, knappt låter något, rör sig försiktigt i gryning, skymning eller under natten och har perfekt kamouflage från sin päls.

Teamet pejlar efter sandkatter som försetts med radiosändare. Foto: Gregory Breton/Panthera/Sand Cat Sahara Team

Gregory Breton och hans team spenderade en timme med att ta bilder, sätta upp kamera fällor och kunde förse en vuxen hona med en liten radiosändare för att lära sig mer om djuren, vars liv i det vilda är relativt okänt. Enligt Panthera är det här första gången som vilda sandkattungar dokumenteras i det vilda i Afrika. 

Sandkatternas utseende har skapat en marknad för att para dem med huskatter. En verksamhet som nu utgör ett visst hot mot arten. Foto: Gregory Breton/Panthera/Sand Cat Sahara Team

Projekt med att dokumentera sandkatter är en del av ett arbete med att bättre förstå och därmed också bättre kunna skydda arten. Panthera har lyckats sätta små radiosändare på 13 sandkatter och har bland annat fått reda på att de rör sig över större områden än man hittills trott och mer än någon annan liten katt. Det verkar också som att katterna inte är så utspridda i öknen som tidigare studier visat, åtminstone inte i Marocko.

I de här miljöerna lever sandkatter. I centrala Asien har de dokumenterats klara av temperaturer mellan 40˚C och -25˚C. De lever framför allt av små gnagare. Foto: Gregory Breton/Panthera/Sand Cat Sahara Team

IUCN:s internationella rödlista över hotade arter listar sandkatten som “livskraftig”, men man vet inte om antalet minskar eller ökar och det är mycket som är okänt om kattdjurens spridning och täthet. På sina håll tycks den minska i antal och den hotas bland annat av exploatering och en växande husdjursmarknad där vilda sandkatter fångas in och antingen hålls som husdjur eller paras med tamkatter.

Källa: Panthera

Följ Panthera-projektet på Facebook.com/pantheracats eller Twitter.com/PantheraCats.

Mer att läsa