Gå till innehållet

Säldöden värre än befarad – fågelinfluensa orsaken

Knubbsäl. Foto: Peder Winding

Knubbsäl. Foto: Peder Winding

Som vi skrivit om tidigare har det hittats många döda sälar på västkusten. Sammanlagt kan det röra sig om 3000 knubbsälar som dött i Sverige och Danmark. Anledningen är troligen ett fågelinfluensavirus, vilket i sådana fall skulle vara första gången som det sprider sig till sälar.

Enligt analyser på 100 sälar som utförts av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Naturhistoriska riksmuseet (NRM) bär tio procent av dem på fågelinfluensaviruset H10N7. Det är troligen detta virus som dödat så många som 3 000 knubbsälar i svenskt och danskt vatten. Den svenska populationen beräknades i år uppgå till ungefär 10 000 individer.

Exakt hur många som dött är dock oklart eftersom många döda sälar sjunker och inte flyter i land, dessutom har det även i Tyskland och Nederländerna hittats fler döda sälar än normalt.

Nu har Naturhistoriska riksmuseet fått 245 000 kronor av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för att ta fler prover på sjuka och döda sälar.

– Fortfarande har vi inte den fullständiga bilden av hur många sälar som drabbats och inte heller exakt hur smittan har spridit. Vi anslår därför pengar för att forskarna ska kunna fortsätta provtagning och kartläggning, säger Susanne Viker, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

– Det är oroväckande när fågelinfluensavirus sprids och anpassar sig till däggdjur. Vi har inte tidigare sett denna typ av virus, H10, hos säl någonstans i världen. Med hjälp av molekylärbiologiska analyser visade vi att detta virus är genetiskt nära besläktad med influensavirus som cirkulerar bland vilda och tama fåglar i Europa, säger forskaren Siamak Zohari på SVA.

Källor: HaV och SVA

Mer att läsa