Gå till innehållet

Så vill partierna försöka rädda “akut dåliga” Östersjön

Östersjön. Foto: Germund Sellgren / WWF

Världsnaturfonden WWF har gjort en undersökning bland riksdagspartierna om hur de vill rädda Östersjön. Flera partier ger motsägelsefulla svar, men det finns en klar majoritet i riksdagen för en rad åtgärder för att rädda Östersjön – ett hav i kris. 

Tillståndet för Östersjön är akut dåligt. Algblomningen breder ut sig, bottendöden ökar och täcker nu en tredjedel av Östersjöns botten. Ingen annanstans i världen finns större ytor döda bottnar. Trots det görs inte tillräckligt för att rädda Östersjön, enligt Världsnaturfonden WWF.

LÄS ÄVEN: • WWF: Östersjön är i kris – algblomning är redan igång

– Östersjöländerna är i dag inte ens i närheten av att uppfylla de åtgärder man redan kommit överens om. Den biologiska mångfalden, inklusive viktiga kommersiella fiskarter som torsk, ål och lax är allvarligt hotade, skriver Världsnaturfonden i sin rapport Östersjökompassen.

– Tyvärr har länderna bara genomfört drygt hälften av vad de lovade i Östersjöplanen 2007. Åtgärdsarbetet går för långsamt och det är för splittrat för att det ska bidra till varaktig förändring. Länderna måste nu lägga in en högre växel för att kunna uppnå målen för Baltic Sea Action Plan för att förbättra miljön i Östersjön, säger Anders Alm.

LÄS ÄVEN: • Torsk, blåmussla och tång drabbas hårt av klimatförändringar i Östersjön

Fyra beslut för att rädda Östersjön
För att få ordning på vårt gemensamma innanhav anser Världsnaturfonden att det behövs fyra politiska beslut:
• Ett stopp för trålfisket på torsk.
• Totalt stopp för fisket av den akut utrotningshotade ålen.
• Lägg ytterligare 500 miljoner kronor om året på att minska jordbrukets näringsläckage.
• Skapa fler marina skyddsområden och stärka skydden.

WWFs partienkät visar att riksdagspartierna är överens om flera av åtgärderna. Sverigedemokraterna vill inte genomföra någon av dessa åtgärder, men bland övriga partier verkar relativt många beredda att försöka rädda Östersjön och innanhavets biologiska mångfald. Åtminstone om undersökningen läses snabbt. Många partier svarar dock “Ja” till åtgärder, men i sina utvecklande svar låter det inte lika säkert.

LÄS ÄVEN: • Ny rapport: ”Alarmerande” mycket bottendöd i Östersjön

Alla partier (utom SD) svarar att de vill se ett förbud för trålning av torsk, men Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill att viss trålning ska fortsätta vara tillåten. När det gäller ålfiske svarar Kristdemokraterna att de inte vill se ett förbud, medan både Moderaterna och Centerpartiet svarar att de vill ha ett förbud, men inte för det småskaliga fisket. Varje år tar svenska yrkesfiskare upp runt 150–180 ton ål i Östersjön och cirka 80–100 ton i svenska sötvatten.

När det gäller förslaget att 500 miljoner kronor ska gå till att minska utsläppen är varken Socialdemokraterna, Moderaterna eller Liberalerna för att öronmärka en viss summa till det här arbetet. Liberalerna svarar trots detta ja på frågan “Kommer ditt parti att verka för att anslagen för att bekämpa övergödning från jordbruket ökar till minst 500 miljoner kronor årligen?”.

Däremot finns det en förkrossande majoritet bland alla partier utom SD för att skydda mer marina områden och förvalta dessa bättre.

Källa: WWF

Mer att läsa