Gå till innehållet

Så undviks konflikter med björnar

För det mesta är möten mellan björnar och människor ofarliga för båda parter, men det händer att björnar och i enstaka fall även människor skadas i dessa möten. Oftast på grund av att björnar lockas till människans närhet på grund av att det är enkelt att få tag på kaloririk mat i exempelvis soptunnor. Ett område som har kämpat mycket med dessa konflikter genom åren är nationalparken Yosemite i USA.

Brunbjörn. Foto: Marie Gillander

Brunbjörn i hägn. Foto: Marie Gillander

Området öppnades för människor 1890 och områdets svartbjörnar förstod snart att det gick att hitta energirik mat i människornas soptippar och soptunnor. Normalt sett äter björnar bär, insekter och ibland trafikdödade djur, men de insåg snart att det var lättare att rota efter mat nära människor. Björnarna ansågs då vara ett plågoris och snart började björnarna i området skjutas på bred front.

1923 inleddes försök med matningsställen där björnarna kunde få mat och där turister därmed lättare kunde se dem. Detta försök avslutades 1972 och björnarna började nu återigen leta efter mat i soptunnor, soptippar och vid tältplatser.

1999 infördes nya åtgärder. Parken började med björnsäkra förvaringsutrymmen för mat på olika platser i parken och började informera turister om att inte mata björnarna. De björnar som blivit ett problem förflyttades till andra delar av parken, bort från möjliga källor till mat.

Idag har åtgärderna fungerat så bra att områdets uppskattningsvis 300 svartbjörnar ändrat sin diet till hur den var innan människan anlände till Yosemite i större antal. Det menar forskare vid universitetet i Kalifornien som publicerat sin studie i senaste numret av Frontiers in Ecology and the Environment. Ironiskt nog är björnar som äter människomat mer hälsosamma och bättre på att föröka sig än björnar som äter annan kost, men dessa björnar löper å andra sidan större risk att skjutas när de blir för närgångna.

I Yosemite har hittills aldrig någon människa dödats av en björn. I Alaska är dock situationen en annan. Här dör nästan en person om året efter att ha blivit attackerad av grizzlybjörn (brunbjörn), isbjörn eller svartbjörn. Precis som i Yosemite informeras människor fortlöpande om hur man minimerar kontakten med och därmed också konflikter med björnar.

Att undvika att komma alltför nära björnar och att försöka undvika att locka dem nära är generellt sett bra metoder för att slippa konflikter mellan människor och björnar.

Läs om våra svenska björnars beteenden i vår intervju med björnguiden Gunther Schmidt.

Källa: Live Science

 

Mer att läsa