Gå till innehållet

Så slår torkan och extremvärmen mot Sverige

Torkan slår hårt mot växter och djur. Foto: Erik Hansson

Det varma vädret utan regn håller i sig i stora delar av landet och det skapar allt fler bekymmer. Södra Sverige har vattenbrist, det brinner i alla Sveriges län utom tre och för Sveriges bönder är läget allt mer akut. Klimatförändringarna gör också att dessa extremväder kommer bli allt vanligare och extremvärmen har den senaste tiden drabbat hela världen.

För bönderna är torkan ett stort problem. De har svårt att hitta tillräckligt med föda åt boskapen och i dagsläget kostar fodret nästan tre gånger så mycket som innan torkan. Dessutom torkar grödorna ut och det ser ut att bli den sämsta skörden på 25 år. Det har fått regeringen att förbereda ett ekonomiskt stöd till de lantbrukare som drabbats av torkan.
– Vi måste ställa ekonomiska medel till förfogande från statsbudgeten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till Aftonbladet.

LÄS ÄVEN: • Media får underkänt i att rapportera om klimatförändringarna

Om inte foderbristen löser sig kommer många boskap skickas till nödslakt. Det kommer innebära att det finns mycket svenskt kött i höst och vinter, men sedan kommer det råda brist i många år.

LÄS ÄVEN: • Så påverkas naturen av den extrema torkan

– Det säger ju sig självt, slaktar vi många av våra vuxna djur nu kommer färre lamm och kalvar att födas. Vi kommer inte kunna rekrytera nya livdjur, och våra bestånd minskar. Då stiger priserna, säger Charlotte Sommarin från Hemsta gård i Flen till SVD.

Risken är också att flera bönder tvingas lägga ner sin verksamhet om de inte klarar av den ekonomiska smällen som torkan innebär.

LÄS ÄVEN: • Täta granplantager hotar grundvattnet

Vattenbrist
SMHI har utfärdat risk för vattenbrist i stora delar av Svealand och Götaland och i nästan hela landet är de små grundvattenmagasinen under eller mycket under de normala nivåerna. Detta trots att grundvattnet fylldes på efter snösmältningens kraftiga vårflöde. Det är tredje året i rad som Sverige har låga grundvattennivåer.

Farlig värme
Temperaturen är så hög i vissa delar av landet att SMHI utfärdat en klass 2-varning. Det gäller länen Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Stockholm där den extrema hettan kan vara farlig och riskgrupper som äldre, barn och hundar bör undvika att utsätta sig för värmen så gott det går. Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för höga temperaturer.

LÄS ÄVEN: • Vattna trädgården utan att slösa

Bränder
Det brinner i alla Sveriges län utom tre och under måndagsmorgonen den 16 juli är två olika skogsbränder på väg mot bebyggt område. Räddningstjänsten har dessutom svårt att få in personal för att täcka alla bränder och brandslangarna börjar ta slut.

Bina stödutfodras
Torkan slår också hårt mot Sveriges bin, enligt SVD. Biodlare kan tvingas stödutfodra eftersom många växter som bina behöver för att få tag på nektar är uttorkade.

De vilda betesdjuren har svårt att hitta mat
Älgar drabbas av torkan både eftersom det är svårt att hitta föda, men också eftersom de inte tål hög värme så bra. Det finns stor risk för att den svenska älgstammen drabbas av torkan. Något som även kan påverka höstens jakt.
– Det finns nog inte någon älgförvaltningsgrupp i landet som inte vet att det är dåliga förutsättningar. Mål som inte är realistiska får ses över. Man styr inte över vädret! Men ersätt inte uteblivna kalvar i avskjutningen med vuxna djur, för då riskerar man att skjuta sönder stammen och försämra förutsättningarna för framtiden ännu mer, säger viltforskaren och veterinären Jonas Malmsten till Svensk Jakt.
I Östergötland har en fastighetsägare beviljats skyddsjakt på hjortar som söker sig till odlingar för att hitta mat i torkan, rapporterar Corren.

LÄS ÄVEN: • Även konservativa tror på klimatförändringar när de drabbas av extremväder

Skogsplanteringen stoppas
NWT rapporterar om att skogsbolagen i Dalarna tvingats kasta två miljoner trädplantor.
– Mycket stora värden har gått till spillo. Torkan har gjort att Stora Enso Skog, Billerud Korsnäs och de privata skogsägarna inte haft möjligheten att plantera i samma omfattning som under ett normalår, säger Yvonne Hedman Nordlander, vd i Bergvik Skog Plantor.

Klimatet påverkar
Meteorologen och klimatexperten Pär Holmgren säger till ETC att Sverige behöver ta fram långsiktiga lösningar för torka och extremväder. Även om inte ett enskilt extremväder kan kopplas till klimatförändringar så innebär den globala uppvärmningen att dessa extremväder kommer bli vanligare i Sverige.

Mer att läsa