Gå till innehållet

Så ska myggplågan i Nedre Dalälven bekämpas

Myggbekämpning från helikopter i Färnebofjärden. Foto: Marie Gillander

Myggbekämpning från helikopter i Färnebofjärden. Foto: Marie Gillander

Nu har länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala, Dalarna och Västmanland presenterat en plan för miljödepartementet om vad som kan göras mot myggplågan vid Nedre Dalälven (med nationalparken Färnebofjärden). I området har det under vissa perioder funnits så mycket myggor att det inte gått att vara ute enligt länsstyrelserna.

För att råda bot på problemet föreslås flera metoder.

Den första är att ändra vattenregleringen för att minska antalet översvämningar per år från fyra till en stor på våren. Därmed hindras att det kläcks så mycket myggor. Området runt vattnet ska också hållas fritt från buskar och träd för att ytterligare missgynna myggens kläckningsprocess. Den tredje och sista åtgärden är biologisk bekämpning med BTI, men i mindre skala än som sker idag.

Förslagen baseras 14 forskningsrapporter från de fyra länsstyrelserna under tre års tid.

Källa: P4 Gävleborg

Mer att läsa