Gå till innehållet

Så ska koalor räddas från utrotning

koala

Koala. Foto (beskuret): Douglas Paul PerkinsEget arbete, CC BY 3.0, Länk

Mänskligheten har drivit koalan allt närmare utrotning. Men det finns hopp för det ikoniska djuret.

Ingen vet hur många koalor som fanns i Australien innan européerna anlände, men med tanke på att det dödades minst 500 000 enbart under jaktsäsongen 1927 och minst 8 miljoner i slutet av 1800-talet till början av 1900-talet så var de troligen väldigt vanliga på den tiden.

2012 gjordes ett försök att uppskatta antalet koalor i landet och man kom då fram till att det bara fanns mellan 144 000 och 605 000 individer kvar. Det vill säga färre än vad som sköts av pälsjägare på en enda säsong 85 år tidigare. Forskarna som gjorde uträkningen såg också en mörk framtid för koalorna som troligen skulle komma att minska kraftigt i antal i de flesta områden i Australien. Från många andra platser har de redan försvunnit.

Exploatering är största hotet
För att stoppa utrotningen av koalor måste förstörelsen av deras livsmiljöer upphöra – det är koalornas största hot i dagsläget. Det krävs också att skogsområden återskapas och att det görs gröna korridorer mellan de fläckvisa livsmiljöerna som återstår. Koalors habitat måste få högre prioritet än exploatering och det är upp till politikerna att ändra på det, säger forskaren Christine Hosking till ABC.

Samtidigt som exploateringen ökar och klimatkrisen förvärras, vilket leder till vattenbrist och skogsbränder, så har det åtminstone utvecklats ett lovande vaccin mot den klamydia som också drabbat många koalor.

Källa: ABC

Mer att läsa