Gå till innehållet

Så räddades den lilla öräven

Det såg mörkt ut för öräven (Urocyon littoralis) i mitten av 1990-talet. Den lilla räven, som är mindre än en huskatt, lever bara på några öar i Kalifornien och hade på en av öarna minskat från flera tusen individer till ungefär 15 stycken. Den såg ut att utrotas helt, men klarade sig tack vare hårt och effektivt arbete från miljövänner och biologer.

© National Parks Service

Öräven levde tidigare relativt ohotad på öarna tillsammans med vithövdade havsörnar. Men i takt med att miljögiftet DDT slog ut havsörnarna började istället kungsörnar använda öarna som jaktmarker och tog då även örävar. Deras jakt på de små rävarna var så lyckad att rävarna hotades av utrotning.

2004 sattes öräven upp på listan över utrotningshotade arter och en bred handlingsplan sattes igång. Jägare minskade antalet får och vildsvin på öarna och kungsörnar fångades in och flyttades till andra ställen i USA. Dessutom initierades flera uppfödningsprogram av örävar i fångenskap för att utöka populationen.

2006 fångades de sista kungsörnarna och nu började havsörnarna ta över luften ovanför öarna igen. I dagsläget, på bara sju år, har antalet örävar på en av öarna gått från 15 till över 600 och har därmed kunnat strykas från listan över utrotningshotade djur redan innan återhämtningsplanen är helt färdigverkställd.

Från att 95 procent av populationen var utrotad har den nu, med hjälp av mänskliga insatser och förändringar av ekosystemet, nästan helt återhämtat sig till fornstora populationer.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.

Källa: Treehugger

Mer att läsa