Gå till innehållet

Så påverkas fåglar av ljudföroreningar

De flesta fåglar undviker miljöer med höga ljud. Det framgår av en ny studie som jämfört 183 fågelarter på 14 platser i Europa, Nordamerika och Karibien.

Bullriga och högljudda miljöer blir allt vanligare världen över och de tycks över lag påverka djur och fåglar negativt. Det gäller framför allt arter som använder ljud för att kommunicera med varandra och för att upptäcka byten eller rovfåglar. Dessa fåglar håller sig helst borta från högljudda områden.

Andra arter påverkas inte alls lika mycket av mänskligt oljud. Det gäller framför allt de fåglar som använder sig av läten med höga frekvenser, samt fåglar med växtbaserad diet. Bland de stora förlorarna på ljudföroreningar hittas rovfåglar som använder sig av hörsel för att leta byten.

Studien menar också att mänskligt oljud kan påverka fågelpopulationers utbredning så att de undviker högljudda platser.

Tidigare studier kring ljudföroreningar visar att viss pollinering och fröspridning påverkas negativt, att vissa fåglar i urbana miljöer har börjat sjunga tidigare på morgonen för att de ska höras bättre innan stadens oljud börjar och att vilda djur, precis som vi människor, stressas av höga ljudnivåer.

I USA har man under tio års tid forskat på ljudföroreningar och har börjat ta fram metoder för att minska dem i åtminstone nationalparker. Det handlar till exempel om att minimera antalet flygrutter över nationalparker, samt belägga parkvägar med “tyst asfalt” som minskar oväsendet med 10 decibel – vilket ljudmässigt motsvarar en tiondel så mycket trafik på vägen.

Ljudnivåer i USA, baserat på 1,5 miljoner timmars mätningar. Foto: NSA

Ljudnivåer i USA, baserat på 1,5 miljoner timmars mätningar. Foto: NSA

Källor: Wiley, Smithsonian och National Park Services

Mer att läsa