Gå till innehållet

Så många sälar får skjutas 2014

Knubbsäl. Foto: Peder Winding

Knubbsäl. Foto: Peder Winding

Naturvårdsverket har meddelat att det under 2014 får skjutas 110 knubbsälar och 290 gråsälar. Skyddsjakten anses behövas för att “minska omfattande skador och skydda det kustnära fisket”.

Jakten inleds den 16 april och pågår året ut.

För knubbsäl omfattar beslutet enbart Västra Götalands län och Hallands län, men gråsäl får skjutas i så gott som alla landets kustlän.

Sälarten vikare omfattas inte av beslutet.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa