Gå till innehållet

Så landar änder utan att krocka

Gräsänder får mat. Foto: Erik Hansson

När gräsänder väl landat verkar det inte lika viktigt att undvika kollisioner. Foto: Erik Hansson

Hynek Burda och hans team av elva zoologer på Czech University i Prag ville försöka ta reda på hur det egentligen gick till när stora flockar av fåglar landar utan att krocka. De studerade därför under ett år 15 000 fåglar från 14 arter uppdelat på 3338 flockar och åtta länder. Med sig hade de kartor, kikare, kompasser och vindmätare.

Ett av resultaten från deras forskning är både enkel och slående – oavsett från vilken riktning som en fågelflock närmar sig vatten så landar de alltid söderut eller norrut i linje med jordens magnetfält. Detta klarar fåglarna eftersom de på något sätt kan avläsa magnetfälten med sina kroppar.

Teamet försökte också ta reda på om magnetfältsavläsningen används av fåglarna för att undvika krockar. Efter att ha studerat gräsandsflockar som landar och mätt vinkeln på ändernas huvuden jämfört med horisonten ansåg de att det inte var synen som användes. Änderna höll ständigt sina huvuden i exakt samma riktning och i en konstant vinkel gentemot horisonten vilket tyder på att de snarare litar på magnetfält för att veta hur de ska landa säkrast.

Forskningen anses inte bevisa att gräsänderna styr med en magnetisk syn, men det är ytterligare ett tecken på att det är så. Om alla änder håller sig i exakt rätt vinkel så blir risken för kollisioner minimal.

Källa: Economist

Mer att läsa