Gå till innehållet

Så klarar sig örnar undan vindkraftverk

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Havsörn. Foto: Erik Hansson

På ön Smøla finns Norges största vindkraftpark och landets tätaste bestånd av havsörn. Genom att studera denna plats har forskare kommit fram till vilken påverkan vindkraftverken har på örnarna och vilka örnar det är som kolliderar med rotorbladen.

Det visade sig nämligen ganska tydligt att havsörnar som hade sina bon inom fem kilometer från de 68 vindturbinerna förolyckades oftare än örnar som bodde längre bort än så. Här sjönk överlevnadsprocenten från 96 till 94 procent. Men antalet örnar på Smøla har trots detta inte sjunkit. Populationen har hållit sig ganska stabil på ungefär 50 par.

– Det betyder att de som bor utanför 5-kilometersgränsen gör det så bra att de fyller på bestånden som bor innanför gränsen och som upplever en nedgång, säger doktoranden Espen Lie Dahl, som ligger bakom forskningen.

Inom en kilometer från vindsnurrorna påverkas också reproduktionen, men eftersom havsörnar lever så länge och får så få ungar (i snitt en vartannat år) är det framför allt kollisioner som påverkar beståndet.

För att få fram information till forskningen upprättades en DNA-databas över örnarna i området så att Espen Lie Dahl kunde veta varifrån fåglarna som kolliderat kommer ifrån. Dessutom har 15 örnar försetts med sändare så att forskarna kan följa deras rörelser i detalj. Det visar sig att ungörnarna efter den första vintern börjar flyga långt norrut (honorna flyger längst) för att varje vinter återvända till Smøla. Efter fem år, när de är könsmogna, försöker de hitta en partner som de sedan håller ihop med livet ut och oftast slår de sig ner nära födselplatsen.

Det är framför allt under våren som havsörnar förolyckas av vindkraftverken, vilket är naturligt eftersom det är då de är som mest aktiva. Det pågår nu forskning om det går att göra rotorbladen mer lättupptäckta för fåglarna med hjälp av att måla något av dem svarta eller använda någon form av UV- eller laserljus.

För att minska dödligheten för havsörnar rekommenderar Espen Lie Dahl och hans forskning att vindturbiner läggs minst fem kilometer från häckningsplatser, att vindturbinerna stängs under våren när havsörnarna är som mest aktiva och möjligen också att märka rotorbladen med ljus eller färg.

Läs mer:
Fler artiklar om havsörnar.
Fler artiklar om vindkraftverk.

Källa: Forskning.no

Mer att läsa