Gå till innehållet

Så kan drönare användas utan att störa fåglar

Drönare. Foto: Erik Hansson

Drönare. Foto: Erik Hansson

Drönare blir ett allt vanligare hjälpmedel i biologers och ekologers forskning och nu har det gjorts tester om hur man bäst använder dem utan att störa fågellivet.

Vi har tidigare skrivit en artikel om drönare, vilka regler som gäller och hur de obemannade farkosterna kan påverka naturen. Då tog vi även upp att de kan användas i naturvårdande syfte för att till exempel lättare inventera fåglar eller nå svåråtkomliga områden. Nu har forskare undersökt hur de bäst används utan att störa fågellivet.

I studien undersökte ett forskarteam hur vattenlevande fåglar reagerar på en liten drönare. De testade med olika färg på drönarna, olika vinklar och hastigheter. De upphörde med försöken så fort fåglar antingen skrämts iväg eller tydligt stördes.

Slutsatserna som forskarna kom fram till var att i 80 procent av de 204 testen kunde drönaren komma så nära som fyra meter utan att fåglarna reagerade och det avgörande var drönarens vinkel. Att närma sig i horisontell vinkel var betydligt mindre stressande än att närma sig vertikalt. Det rekommenderas också att själva drönaren skickas upp minst 100 meter bort från fåglarna innan den sakta kan närma sig.

Forskarna tog dock inte hänsyn till andra typer av fåglar än våtmarksfåglar i studien och det är känt att rovfåglar kan känna sig hotade av drönare och det kan även gälla kråk- och måsfåglar. Därför menar forskarna att även om drönare kan vara viktiga hjälpmedel för att studera fåglar och ekosystem så måste de användas med försiktighet i naturen. De ser sin studie som ett första steg mot en etisk användarhandbok. Vilka regler som krävs i Sverige framgår i vår tidigare artikel.

Läs mer:
Våra artiklar om drönare.

Källa: Conservation Magazine

Mer att läsa