Gå till innehållet

Så hittar myggor människohud

Gula febern-mygga. Foto: United States Department of Agriculture via Wikipedia Commons

Gula febern-mygga. Foto: United States Department of Agriculture via Wikipedia Commons

Ny forskning har kommit fram till att myggor, för att hitta fram till oskyddad hud, använder receptorer som både kan känna av koldioxid från människors andedräkt och lukt från människohud. Genom att uppfatta koldioxiden vi andas ut hittar myggor fram till människor även på avstånd och när de väl är i närheten används samma receptorer för att känna av lukten från vår hud och därmed hitta en plats att suga blod.

I den nya forskningen dämpades bland annat myggornas receptorer på kemisk väg varpå insekterna hade betydligt svårare för att hitta fram till lukten av svettiga fötter.

Forskarna fann också att vissa lukt- och smakämnen som används i matindustrin var så lockande för myggorna att de lätt kunde luras i fällor även med människor i närheten. I områden som har stora problem med malaria, west nile-viruset och denguefeber skulle fällor, som dessutom luktar gott, kunna minska risken att myggor hittar till människor.

Myggfällor har tidigare framför allt använt koldioxid som lockbete, vilket varit både dyrt och opraktiskt.

För att bekämpa myggplågan i Nedre Dalälven har forskare dock kommit fram till helt andra metoder.

Källa: Science Daily

Mer att läsa