Gå till innehållet

Så enkelt kan världens hotade fiskenäring räddas och bli hållbar

I en ny studie som gått igenom 4713 fiskerier kommer forskare fram till både alarmerande fakta och hoppfulla lösningar. Enbart en av tre av de undersökta fiskebestånden är i “skapligt biologiskt skick”, men studien visar också att med rätt regler och kontroller från världens regeringar kan nästan alla fiskebestånd återhämta sig helt till år 2050.

Studien slår fast att problemet med världens fiske är att enskilda fiskare och fiskerier tar upp så mycket fisk de kan så fort de kan. I vissa fall beroende på att det är enda sättet för dem att tjäna tillräckligt pengar för att kunna livnära sig. Under längre tid drabbar det fiskbestånden.

LÄS MER:Världens fiske minst 50 procent större än man trott.

I dagsläget ser det på grund av detta väldigt mörkt ut för en tredjedel av fiskbestånden. Men samtidigt menar forskarna att myndigheter och regeringar har “extremt effektiva” metoder att eliminera denna tragedi. Bland annat om strikta fiskekvoter införs och efterlevs. Om metoderna skulle användas över hela världen skulle många fiskerier på bara ett årtionde och till år 2050 skulle nästan alla fiskerinäringar på planeten vara hållbara.

LÄS MER:Hälften av livet i haven har försvunnit på 40 år.

Det skulle inte bara vara en seger för den biologiska mångfalden. Det skulle även vara en vinst rent ekonomiskt. Om fiskbestånden skulle tillåtas återhämta sig skulle fisket kunna få ökade intäkter med över 400 miljarder kronor årligen, 64 procent mer än idag. Dessutom skulle fisket kunna ge föda åt och sysselsätta betydligt fler människor.

Risken med förslaget är att om fiskare tvingas minska sina fångster i väntan på att fiskbestånden ska återhämta sig så kommer många fiskare förlora pengar och det kan även leda till höjda matpriser. Problemen kan dock underlättas genom en gradvis övergång till ett hållbart fiske.

Källa: Washington Post

Mer att läsa