Gå till innehållet

Så används extrapengarna till naturen i vårbudgeten

Ölands strandängar. Foto: Erik Hansson

Ölands strandängar. Foto: Erik Hansson

I vårändringsbudgeten läggs 250 miljoner extra på skydd av värdefull natur och 110 miljoner extra på åtgärder för värdefull natur. Det här går pengarna till.

‒ Behoven är stora och nu kan vi ta ett första steg för att åtgärda kända brister, allt för att stärka den biologiska mångfalden och öka möjligheterna till friluftsliv i skyddad natur, säger Ingela Hiltula, enhetschef på Naturvårdsverket.

De extra miljonerna kommer bland annat gå till att ytterligare 5000 hektar natur skyddas, upprustade fjälleder och jobb lokalt för att genomföra åtgärderna. Dessutom ska många av Sveriges 29 nationalparker och över 4000 naturreservat få exempelvis broar, bryggor, parkeringsplatser, entréer och dass för att göras mer besöksvänliga.

Bland de specifika åtgärderna kan nämnas mulltoa på öarna Lindön, Härön, Härmanö, Ramön och Bua hed, 40 meters hängbro längs fjälleden i Vindelfjällens naturreservat, vandringsled i Dalby Söderskogs nationalpark inför 100-årsjubileet 2018 och åtgärder på Ölands strandängar för att gynna hotade vadarfåglar.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa