Gå till innehållet

Rumänien nära införa vårjakt på rödlistade fåglar

Sånglärka. Foto: Erik Hansson

Sånglärka. Foto: Erik Hansson

Varje år dödas ungefär en miljard fåglar i Europa och i området runt Medelhavet av jägare. Det kommer bli ännu fler om Rumäniens nya lagförslag om jakt går igenom. Det föreslår nämligen jakt på 18 nya arter och dessutom under vårsäsongen när Europas fåglar passerar landet norrut. Bland fåglarna som listas i det nya lagförslaget är tre dessutom rödlistade i Sverige.

De nya lagarna, som enligt BirdLife International ser ut att kunna bli verklighet snart, tillåter jakt på 18 fågelarter och utökar jakttiden med tre månader under fåglarnas viktiga flyttid på våren. Bland arterna som det blir tillåtet att skjutas hittas flera arter som är rödlistade i Sverige – sånglärka (nära hotad), stjärtand (sårbar) och årta (sårbar). Sånglärkan har minskat i Europa med upp till 50 procent sedan 1980, trots det tillåts jakt i Rumänien, Grekland, Cypern, Italien, Frankrike och Malta.

János Oláh, på naturguidningsföretaget Sakertour berättar för oss att det inte finns speciellt många fågelskådare i Rumänien och därmed en risk att det inte blir så stor opinion mot beslutet. Hans åsikt om lagförslaget är kort och koncist.
– Det är fruktansvärt.

Stjärtand. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Stjärtand. Foto: Zsombor Károlyi 

BirdLife International menar att lagförslaget går emot EU:s fågeldirektiv och de är också oroliga för att arter som påminner om tillåtna jaktbyten blir skjutna av misstag. Det gäller till exempel rödhalsad gås.

Den nya lagen ger även jägare tillåtelse att ge sig in på privata tomter för att jaga. Det minskar också möjligheten för skyddade områden för fåglarna i reservat. Detta gäller inte bara rumänska jägare. Alla jägare får i jakten på vilda fåglar gå in på privata marker utan tillåtelse från markägaren.

Redan idag är fågeljakten ett stort problem i Rumänien. En enda jägare kan skjuta 400 småfåglar på en dag och landet har nyligen höjt kvoten som får skjutas10 000-tals italienska jägare åker dessutom varje höst österut för att skjuta fåglar och antalet lär inte minska nu när fågelfångst förbjudits i Italien.

– 2009 grep polisen en italiensk jägare med 2000 tofslärkor, en art som inte finns med på listan över tillåtna jaktbyten. 2010 greps 15 italienska jägare med tusentals sånglärkor, tofslärkor och vaktlar. 2011 stoppades en last med över 11 000 sånglärkor som skjutits i Rumänien och var på väg till Italien. 2013 greps en italiensk jägare med över 5400 sånglärkor. Fortsätter det så här kommer vi bara höra sångfåglar på museum, säger Ovidiu Bufnilă, talesman för Societatea Ornitologica Romana/BirdLife Romania.

Med den här videon försöker rumänska fågelvänner skapa opinion mot lagen:
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=JWWjeQEYDqI”]

Källa: BirdLife International

Mer att läsa