Gå till innehållet

Rösta fram årets mest skyddsvärda svenska natur

Brygga. Foto: Brygga Foto: Johansson/Shutterstock

Brygga. Foto: Brygga Foto: Johansson/Shutterstock

WWF anordnar för andra året i rad omröstningen Svenska Pärlor där allmänheten bjuds in för att rösta på “unika naturområden i Sverige som saknar eller behöver utökat/bättre skydd, och som vi tycker är viktiga att bevara”.

I år har en jury valt ut tre områden per län med hänsyn till naturupplevelser, arters fortlevnad och biologisk mångfald och utifrån om de behöver bättre skydd än som finns i dagsläget.

Du röstar på ditt favoritområde i varje län genom att klicka på kartan på Världsnaturens hemsida. Observera att du måste fylla i din mejladress och ditt namn för att rösta.

WWF lovar i sin tur att försöka påverka politiker och andra beslutsfattare att skydda de svenska pärlorna. Under kommande regeringsperiod efterlyser WWF följande åtgärder:
• En konkret och långsiktig handlingsplan för hur skyddsmålen om 20 procent land- och sötvatten respektive 10  procent hav ska uppnås till 2020.
• Dubblera anslagen i statsbudgeten till skydd av värdefull natur till 4 miljarder per år.
• Utöka länsstyrelsernas budgetar för att införa nödvändigt skydd och förvaltning.
• Säkra att redan skyddade områden omfattas av tillräcklig skötsel och förvaltning och att skyddet är ekologiskt sammanhängande och representativt fördelat geografiskt och över alla naturtyper.

Glöm inte Natursidan.se:s tävling där du kan vinna fina böcker om du tipsar om dina favoritplatser.

Läs mer:
Vinnarna av svenska pärlor 2013.
Mer om svenska pärlor 2013.
Våra tips på naturställen i Sverige.

Källor: WWF

Mer att läsa