Gå till innehållet

Älgen kan rödlistas, varg starkt hotad och ljusning för hotade fladdermöss

Älg. Foto: Erik Hansson

Artdatabanken har publicerat preliminära resultat från Rödlistan 2020, som bedömer tillståndet och trenderna för 22 000 av Sveriges arter. Några förändringar från 2015 för däggdjuren är att älgen kan hamna på rödlistan, att uttern nu anses livskraftig och att flera fladdermöss inte längre är lika hotade.

Det är först nästa år som Artdatabanken släpper en ny rödlista för att dela in drygt 22 000 svenska arter i olika kategorier beroende på hur det går för arten. Djur och växter som det går bra för och som inte anses hotade klassas som Livskraftiga och i takt med att hoten anses vara större går kategorierna över i Nära hotad, Sårbar, Starkt hotad, Akut hotad, Utdöd i vilt tillstånd och Utdöd.

– Syftet med förhandsvisningen av de preliminära bedömningarna är att ge möjligheter för personer, som eventuellt har kompletterande data eller kunskaper, att bidra med underlag, skriver Artdatabanken.

LÄS ÄVEN: • Naturpodden: Expert förklarar rödlistan och kopplingen till hotade arter

En av nyheterna är att älgens kraftigt minskande population gör att den föreslås klassas som nära hotad.

– Trots att älgen uppenbarligen minskat kraftigt bedömer vi inte att det finns någon egentlig utdöenderisk, då älgstammens storlek är helt beroende av jakttrycket. Om jakttrycket minskar kommer älgstammen snabbt att öka, skriver Artdatabanken i sin bedömning.

Det går inte heller så bra för skogsharen. Den antas “försvinna mer och mer från Götaland och Svealand i och med varmare, snöfattiga vintrar” och har minskat i antal med 10-20 procent under de senaste tio åren.

Även vargen har en försämrad situation. Den går från Sårbar 2015 till Starkt hotad 2020. Anledningen? “I huvudsak ökad illegal jakt”.

LÄS ÄVEN: • Stora nedskärningar hos ArtDatabanken – sämre övervakning av hotade arter

För första gången har också Östersjöpopulationen av tumlare bedömts och det är ingen munter läsning. Det antas att populationen är så liten att den riskerar att drabbas av inavelsdepression, en del av tumlarna tros vara sterila och en minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Därför bedöms östersjötumlaren vara någonstans mellan Sårbar och Akut hotad.

Några positiva tecken
Det finns också ljuspunkter i listorna över hur det går för Sveriges arter. Uttern och kronhjorten är nu Livskraftiga istället för Nära hotade och flera fladdermöss går från Akut hotad till lägre kategorier: nymffladdermus, grålångöra, sydpipistrell, mindre brunfladdermus och Bechsteins fladdermus.

Listor över allt från kärlväxter och mossor till fiskar och kräftdjur finns här.

Källa: Artdatabanken

Mer att läsa