Gå till innehållet

Röd panda är inte en art – det är två

Röd panda. Foto (i hägn): Kelvin Blasko, CC BY-SA 3.0, Link

Ny forskning visar att den röda pandan, även kallad kattbjörn, inte är en art utan två. Det innebär att det krävs ännu större bevarandeåtgärder för att rädda de båda arterna.

De nya DNA-bevisen har klargjort att röd panda (Ailurus fulgens) egentligen är två arter: himalayansk röd panda (Ailurus fulgens) och kinesisk röd panda (Ailurus styani). Den kinesiska arten har rödare päls och annat mönster på svansen medan den himalayanska har vitare ansikte.

De röda pandorna är hotade. Det finns bara sammanlagt några tusen individer och antalet minskar på grund av jakt och förlust av livsmiljöer. Mest hotad av de två arterna är den kinesiska röda pandan som är färre i antal och har sämre genetisk variation.

– Att det är två olika arter betyder att bevarandeplaner kan göras specifika för de två olika arternas behov och krav. På grund av fragmenteringen av deras naturliga livsmiljöer, att det finns så få kvar och att de har så specifika födokrav balanserar de på gränsen till utrotning, säger Moumita Chakraborty, vid bevarandeprogrammet EDGE hos Zoological Society of London, till BBC.

Källor: BBC och Science Advances

Mer att läsa