Gå till innehållet

Risken för grundvattenbrist anses “närmast obefintlig” i år

Klarälvens flöde. Foto: GräsmarkEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Det är Statens Geologiska Undersökning som låtit meddela att den senaste tidens rikliga nederbörd fått grundvattennivåerna att återhämta sig efter de två senaste årens bottenrekord. Risken för grundvattenbrist anses “närmast obefintlig i år”.

– Den senaste tidens nederbörd innebär en betydande grundvattenbildning i samband med snösmältningen vilket innebär att vi kan förvänta oss ett gott utgångsläge inför sommaren. Några särskilda problem med låga grundvattennivåer inför sommaren kan i dagsläget inte förutses, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på SGU.

LÄS ÄVEN: • Redkordlite grundvatten i Blekinge, Öland och Gotland

SGUs statistik från grundvattenmätningar under vintern visar att grundvattennivåerna återhämtat sig från de bottenrekord som noterades år 2016 och 2017. I samband med snösmältningen förväntas dessutom ett betydande tillskott.

LÄS ÄVEN: • Täta granplantager hotar grundvattnet

Förutom för lite nederbörd medverkar även det moderna skogsbruket till de låga grundvattennivåerna enligt en rapport från SMHI. De täta trädbestånden, av framför allt gran, innebär att regnet inte når marken utan istället avdunstar från granarnas grenar.

– I ett skogtätt område så bildas det inte alls lika mycket grundvatten som man får i ett öppet landskap. Det är inte mycket vatten som når ner när det regnar, sa Niclas Hjert, hydrolog på SMHI, till SVT Öst.

Källa: SGU

Mer att läsa