Gå till innehållet

Riktning på svansviftning har betydelse för hundar

Hund. Foto: Helena Iles

Hund som ser ut att vifta svansen åt höger. Foto: Helena Iles

Hundar signalerar olika känslor beroende på om de viftar på svansen åt vänster eller åt höger. Det har hjärnforskaren Giorgio Vallortigara på universitetet i Trento i Italy och hans kollegor kommit fram till efter att ha studerat 43 hundar av olika raser.

Hundarna fick se på filmade sekvenser av hundar som viftade på svansen antingen åt vänster eller höger. Samtidigt mättes hundarnas hjärtslagsfrekvens och deras beteende observerades.

De hundar som fick se en annan hund vifta på svansen åt vänster sida av kroppen fick över lag förhöjd puls och betedde sig något ängsligt. Svansviftande åt höger ledde däremot i större utsträckning till lugna reaktioner, men även ett nyfiket närmande mot hunden på filmen, vilket enligt forskarna tydde på att svansviftandet sågs som ett tecken på kamratskap.

Enligt forskarteamet betyder detta också att hundar sprider känslor av kamratskap eller ängslighet till andra hundar beroende på hur de viftar på svansen.

Källa: Live Science

Mer att läsa