Gå till innehållet

Riksrevisionen ska granska om Sverige uppnår långsiktigt skydd av värdefull skog

Gammal skog. Foto: Stefan Persson 

Riksrevisionen har till uppdrag att granska “vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används”. Nu ska de ta sig an miljömålet Levande skogar och granska om Sverige uppnår målet med befintlig politik. Det rapporterar ATL.

– Riksrevisionen förbereder insatser för att granska det långsiktiga skyddet av värdefull skog. Levande skogar är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Granskningen ska undersöka om de statliga insatserna för det långsiktiga skyddet av värdefull skog är effektiva när det gäller att uppnå det målet, skriver Riksrevisionen på sin webbplats.

LÄS ÄVEN: • Sverige fortfarande långt från att nå miljömål

En av anledningarna till granskningen är enligt ATL att miljömålet Levande skogar inte ser ut att nås “med befintliga, beslutade styrmedel”. I sin bedömning av arbetet med miljömålet skriver Skogsstyrelsen bland annat:

– Fler åtgärder krävs för att motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer för att bevara biologisk mångfald. Formellt och frivilligt skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel och det pågående arbetet med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser.

En annan av dessa insatser är att satsa på hyggesfria brukningsmetoder. I dagsläget används det “endast i marginell omfattning” enligt Skogsstyrelsen, men nya föreskrifter och allmänna råd i skogsvårdslagen i juni 2015 ska “undanröja hinder för hyggesfritt skogsbruk”.

LÄS ÄVEN: • Omedelbara insatser krävs för att uppnå miljömålet Levande skogar

De gamla skogarna i nordvästra Sverige, där Skogsstyrelsen sedan dess infört en hårt kritiserad inventeringspaus, nämns också som en “viktig faktor för framtidens Levande skogar”. Riksrevisionen ska nu se över om statens insatser för långsiktigt skydd av skog är effektiva för att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar.

– Vi kommer titta på vilka insatser staten gjort för att skydda skog, och om de bidrar till att uppnå målet på ett effektivt sätt. Det finns mål för både frivilligt och formellt skydd, och vi kommer titta på bägge, säger projektledare Lena Lakso till ATL.

Granskningen av Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och berörda departement ska vara klar någon gång under 2018.

Källor: Riksrevisionen och ATL

Mer att läsa