Gå till innehållet

Riksdagens skogsbeslut “gigantiskt misslyckande”

Svenskt skogsbruk: Kalhygge i Pajala. Foto: Marcus Westberg

Riksdagen beslöt i veckan om en rad skogspolitiska frågor. Responsen från naturföreningarna är minst sagt kritisk.

Dels beslutades om att 25 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark från Sveaskog AB ska kunna användas som ersättningsmark åt markägare för att skydda skog. Dessutom fick regeringen fyra uppmaningar i skogspolitiska frågor om:
• hur skyddad natur ska beräknas vid rapporteringen till Europeiska miljöbyrån
• regelbunden översyn av formellt skyddade områden med möjligheter till förändringar och upphövningar
• översyn av skogspolitiken i förhållande till hur bioekonomins roll i klimatomställningen kan stärkas
• ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborren i skyddade områden samt kompensation till enskilda skogsägare

WWF anser att “bäst före-datum har passerat i skogspolitiken” och deras skogsexpert Peter Roberntz utvecklar deras resonemang så här:
– Politiker har svalt tveksamma äganderättsargument där man vurmar om en frivillighet som inte visat sig räcka för att värna om skyddsvärd skog. Olösta målkonflikter kvarstår och Sverige kommer få det allt svårare att internationellt hävda ett ändamålsenligt skydd och en hållbar förvaltning av våra skogar.

Föreningen Skydda skogen är betydligt mer kritisk:

– Det är ett gigantiskt misslyckande från de politiska företrädarna. Skogsutredningen pekade på möjligheter att lösa delar av de långvariga konflikter som finns gällande skogens nyttjande. Där fanns också dåliga förslag, som t.ex. upphörandet med nyckelbiotopsinventeringar. Utarmningen av det svenska skogsekosystemet tillåts fortsätta, det är internationellt sett skamligt, säger Ulf von Sydow, talesperson, Skydda Skogen.

Elin Götmark från samma förening pekar på att Sverige därmed missar att reformera det svenska skogsbruket, bland annat via övergång till kalhyggesfria metoder, mer skydd och skoglig restaurering, vilket är en del av EU:s Green Deal.

– Sverige är genom detta ”icke-beslut” om skogliga ekologiska värden den största bromsklossen i EU:s arbete med att nå upp till 30% skyddad areal, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen.

Samtidigt som dessa sågningar av svensk skogspolitik släppte också en rapport om det svenska miljömålet Levande skogar som visar att trenden i skogarna är fortsatt negativ. Läs mer här.

Källor: Riksdagen, Skydda skogen och pressmeddelande från WWF

Mer att läsa