Gå till innehållet

Riksdagen avslog stopp för gruvor i naturskyddade områden

Laponia är ett världsarv men är inte skyddat från prospektering och provborrning. Foto: Kristina Bäck

Riksdagen avslog nyligen ett trettiotal motioner gällande gruv- och mineralpolitik. Ett av förslagen rörde stopp för prospekteringar och provborrningar i naturskyddade områden, den avslogs av Riksdagens näringsutskott. Samtidigt har antal ansökningar om att få prospektera i Sverige efter mineraler fördubblats.

I en motion föreslås att prospekteringar och provborrningar inte ska beviljas av Bergsstaten i naturreservat, Natura 2000-områden eller världsarvsområde. Det kan medföra negativa effekter på naturvärden och renskötsel. Men näringsutskottet avslog motionen med hänvisning till att frågan har prövats av utskottet flera gånger de senaste åren. Näringsutskottet menar att ingen ny information har tillkommit som skulle ge anledning till ett förnyat ställningstagande.

LÄS ÄVEN: • Planer på Sveriges största gruva som hotar 5000 hektar natur

I flera av motionerna föreslogs en höjd mineralavgift för de svenska metallgruvorna. Idag betalar gruvorna en mineralavgift på 2 promille av värdet på malmen som brutits under året, varav 0,5 promille går till staten. Under 2013 inkom knappt 2 miljoner kronor till staten i mineralavgift från alla gruvor i Sverige, enligt statistik från myndigheten Bergsstaten. Riksdagens näringsutskott som avslog motionerna hänvisar till att regeringen jobbar med översyn av mineralavgifterna.

Förra året lämnades 230 ansökningar in om att prospektera efter nya mineralfyndigheter i Sverige. Det är nästan en fördubbling jämfört med tidigare år. Åsa Persson chef för Bergsstaten som handlägger ansökningarna säger i P4 Norrbotten att anledningen är att priserna på mineralerna har gått upp och då vill folk investera i prospektering. Ny teknik som batterier och solceller ger utslag och man letar nya mineral som litium, vanadin, kobolt och grafit.

LÄS ÄVEN: • Förslag på nya regler: Gruvbolag ska stå för städnotan

Genom åren har svenska staten fått betala drygt 700 miljoner kronor på att städa upp förorenade områden efter gruvbolag som har gått i konkurs. Nya regler för att inte skattebetalarna ska behöva stå för notan föreslogs i höstas och en utredning pågår som ska vara klar sommaren 2018. Regeringen har även beslutat om att förbjuda utvinning av uran i Sverige, lagförändringarna ska gälla från och med den 1 augusti 2018.

Källor: Sameradion och SVT Sápmi, P4 Norrbotten, Sveriges Radio

Mer att läsa