Gå till innehållet

Renar hindrar igenväxningen och gynnar biologisk mångfald

Ren vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

I en 20 år lång studie har forskare undersökt renars påverkan på växtligheten i Arktis. De kom fram till att renarna håller igenväxningen stången och ökar den biologiska mångfalden, men att den globala uppvärmningen ser ut att förändra hela fjällvärlden och till slut kommer få Arktis att växa igen.

Forskarna från Umeå universitet har satt ut hägn på mängder av olika platser i Arktis för att undersöka hur renars bete påverkar marken. På 90-talet diskuterades om renarna betar fjällvärlden för hårt, men forskarna har kunnat konstatera att även vid hårt betestryck så gynnas den biologiska mångfalden i fjällen av renarnas närvaro.

LÄS ÄVEN: • 97% av Alaskas arter får klimatförändrade livsmiljöer

I hägn där inte renar, lämlar och andra gnagare kommer in har det växt upp betydligt fler träd och buskar än i de områden där renar betar. Igenväxningen har konkurrerat ut många av de känsliga fjällväxterna och minskat den biologiska mångfalden.

Johan Olofsson, forskare vid Umeå universitet, som forskat i över tjugo i Abisko, säger till Sameradion:
– En av de mest uppmärksammade förändringarna vi ser på jorden på grund av klimatförändringarna är att vi ser att Arktis blir grönare och håller på att växa igen. Då är frågan hur stor roll renar och andra betande djur spelar som motvikt.

LÄS ÄVEN: • Trädgränsen har höjts med 200 meter

Svaret är att de har en betydande roll för att behålla fjällens mångfald av växter och för att behålla själva fjällnaturen.

Johan Olofsson säger också att det krävs rejält minskade utsläpp av växthusgaser, annars kommer Arktis förr eller senare att växa igen. Då kommer också mycket av det vi ser som fjällvärld idag försvinna. Tills dess hjälper renarna och lämlarna till att behålla fjällens natur.

Källor: Sameradion och Umeå universitet

Mer att läsa