Gå till innehållet

Relativt bra år för Sveriges järvar

Järv. Foto: Anki Hammar

Antalet föryngringar, honor med ungar, har förvisso minskat från 124 till 104 jämfört med förra årets inventering, men årets resultat för landets järvar är trots det bland de bästa de senaste 18 åren.

Antalet järvföryngringar i Sverige har sedan år 2002 varierat mellan strax över 50 och drygt 120. Det varierar också ganska kraftigt mellan olika år. 2016 var ett bottenår med 58 föryngringar, men sedan dess har antalet ökat kraftigt. Årets resultat medför att järvarna i Sverige nu åter anses ligga över det så kallade “referensvärdet för gynnsam bevarandestatus”, som är på 600 individer. I år beräknas det finnas 679 järvar i Sverige.

Järvföryngringar sedan 2002. Källa: Naturvårdsverket

– Faktorer som påverkar antalet järvar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt olika former av jakt. Detta har vi tagit hänsyn till när årets population beräknats. Det betyder att trots färre hittade föryngringar så har antalet beräknade järvindivider ökat. Populationen ligger nu över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer, säger Andreas Zetterberg, enhetschef på Viltanalysenheten.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa