Gå till innehållet

Rekordstort miljöfarligt utsläpp utanför Öland

Havsövervakningsflygplan. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen har upptäckt ett stort utsläpp av ett misstänkt skadligt ämne sydost om Öland. Sett till ytan är det större än något annat utsläpp som Kustbevakningen upptäckt, som inte är olja. Det täcker nu en yta på 26 kvadratkilometer.

Exakt vad det är för ämne som rör sig sydost om Öland är ännu inte känt. En preliminär analys visar att det inte är skadligt för människor, men att det delar egenskaper med olja och att det är skadligt för havsmiljön och det marina djurlivet. I dagsläget är det inte möjligt att bekämpa.

Kustbevakningen har inlett en förundersökning om misstänkt brott.

– Vi har en hypotes om vad som har skett. Nu analyserar vi vattenprovet och undersöker närmare varifrån utsläppet kan tänkas komma. Vi utesluter inte utredningsåtgärder i utlandet, säger Jonatan Tholin, Kustbevakningens förundersökningsledare.

I dagsläget finns ingen risk för att det miljöskadliga ämnet ska nå land. Det verkar driva söderut.

– Trenden är att den här typen av utsläpp har ökat de senaste åren, alltså av skadliga ämnen som inte är mineralolja. Det här är ett stort utsläpp, sett till ytan det största Kustbevakningen upptäckt som inte är olja. Det täcker en yta motsvarande 365 fotbollsplaner, säger Jonatan Tholin.

Källa: Kustbevakningen

Mer att läsa