Gå till innehållet

Rekordstora angrepp av granbarkborre efter sommarens torka

granbarkborre insektsgnag

Granbarkborre. Foto: TpaniEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Skogsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att granbarkborren har angripit betydligt mer skog i Götaland än vad som någonsin uppmätts tidigare. Sammanlagt har cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog påverkats i södra Sverige och den torra, varma sommaren anses vara en av huvudanledningarna.

Det är slutsatsen efter de inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort på 500 platser i Götaland. De misstänker att 2,5 miljoner kubikmeter dessutom är i underkant. Summan kan jämföras med att angreppen efter stormen Gudrun låg på 1,5 miljoner kubikmeter under det första året.

LÄS ÄVEN: • Brist på död ved minskar biologisk mångfald

Enligt Skogsstyrelsens egna informationssidor om granbarkborren skapar det svenska skogsbruket “precis det landskap av storskaliga störningar som granbarkborren älskar”. De trivs i skogar där “alla träd är ungefär lika stora och lika gamla” eftersom det ofta blåser ner träd i kanterna av dessa skogar. Där många träd dör samtidigt, som vid en storm, trivs granbarkborren. Om det dessutom är torrt och varmt blir granarna stressade, vilket granbarkborren känner av.

LÄS ÄVEN: • Naturvårdsåtgärder i skog – nödvändigt för att öka den biologiska mångfalden

I naturskogar blir ofta träd väldigt gamla innan de dör och de dör dessutom långsamt. Dessa skogar innehåller också träd av många olika åldrar. Då blir det stora avstånd mellan varje nydött träd och svårare för granbarkborren att etablera sig.

– I en riktigt stor naturskog är granbarkborren en sällsynt art, skriver Skogsstyrelsen.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa