Gå till innehållet

Rekordstor vargjakt inledd – trots internationell kritik från forskare

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson

Den 2 januari inleddes årets licensjakt på varg. Redan första dygnet hade tio vargar skjutits. Ytterligare 65 vargar får dödas i den hittills största vargjakten i Sverige någonsin. Ett beslut som får hård kritik av forskare och miljöorganisationer.

The Guardian skriver om hur över 200 jägare i skogarna mellan Gävleborg och Dalarna omringade vargarnas revir, släppte lös jakthundarna med målet att skrämma vargarna i en riktning där de enkelt skulle kunna skjutas av de väntande jägarna. Just denna jakt misslyckades, men längre västerut dödades tio vargar under första dygnet.

Att det sammanlagt ska skjutas 75 vargar, vilket motsvarar ungefär var sjätte varg i landet, kallar Svenska rovdjursföreningen “en stor skam för Sverige”. Föreningen berättar att det oftast är föräldrarna i familjegrupperna som skjuts först eftersom de tar på sig att leda bort jakthundarna från valparna.

– Sen är det valparnas tur att hetsas av hundarna innan de dödas. Några valpar kanske överlever och kommer förgäves att leta efter sina föräldrar eller syskon. Valparna är bara 7-8 månader gamla och inte fullärda i att jaga själva. Troligen söker de sig till lättare byten som tamdjur, och en ”problemvarg” har skapats. Men de konkurrerar med människan om älgarna, och därför ska de dö, skriver Svenska rovdjursföreningen angående jakten.

Den rekordstora jakten har också fått internationell kritik av forskare. Beslutet om att mer än halvera den svenska vargstammen (från över 400 till bara 200) fattades av riksdagen våren 2021 – dåvarande S-regeringen tillsammans med M, SD, KD och C. I somras gick 17 forskare ut i ett gemensamt brev i den vetenskapliga tidskriften Science där de utrycker “djup oro” över beslutet, när forskningen är så tydlig. Få vilda djurbestånd är så välstuderade som de svenska vargarna och resultaten pekar åt samma håll – beståndet är i en svår genetisk situation.

– Vargbeståndet är, och har länge varit, i en mycket svår genetisk situation. Stammen är genetiskt isolerad och starkt inavlad. Den nuvarande stammen är grundad av endast tre individer på 1980-talet och har varit genetiskt isolerad i decennier. Endast ytterligare tre individer har på senare år lyckats reproducera sig och sprida gener som fortfarande finns kvar i beståndet. Den genetiska basen är alltså mycket snäv och inavelsnivån i genomsnitt lika höga som den man får när helsyskon parar sig (inavelsgrad på ungefär 0.25), säger Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet.

Det finns dessutom en stor acceptans för varg i Sverige och den ökar. 2014 gjordes en stor opinionsmätning av Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 66 procent av de tillfrågade var positiva till att det finns varg i Sverige och bara 13 procent var negativa. Sedan dess har stödet för varg ökat. 2021 kom en studie som visade att acceptansen ökat till att 69 procent är positiva till varg och bara 12 procent ogillar att det finns varg i Sverige.

Källor: Svenska rovdjursföreningen och The Guardian

Mer att läsa