Gå till innehållet

Rekordstor köttimport till Sverige och därmed allt mer antibiotikaanvändning

Sverige har aldrig importerat så mycket kött som nu. Förutom att det rekommenderas att vi minskar vår köttkonsumtion för att planeten ska minska utsläppen av växthusgaser så innebär även köttimporten att det används allt mer antibiotika. Det leder i sin tur till allt mer antibiotikaresistens.

Sverige är det land i Europa som använder minst antibiotika i djuruppfödningen enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten. Men i andra europeiska länder används upp till 40 gånger så mycket antibiotika och även om köttkonsumenterna löper liten risk att få i sig antibiotika så gynnar vår ökande import användningen av antibiotika i andra länder. Där används ofta medlet i förebyggande syfte, men också för att behandla vanliga sjukdomar hos djuren.

LÄS ÄVEN: • Köttguiden 2016: Vi måste halvera köttätandet

Ju mer antibotika som används desto större risk att bakterier blir resistenta, vilket kan leda till att exempelvis penicillin kan ha sämre effekt. År 2012 upptäcktes till exempel hela 450 000 nya fall av multiresistenta tuberkulosbakterier och finns nu i 92 länder världen över.

LÄS ÄVEN: • Antibiotikaresistens ett allt akutare problem.

– I Sverige har vi arbetat mycket med att förebygga sjukdomar, istället för att behandla dem, och föda upp djuren i system som minskar risken för sjukdom. Vi är också fria från flera infektionssjukdomar andra länder har problem med, säger Helle Unnerstad på Statens veterinärmedicinska anstalt till SVT Nyheter.

Källa: SVT Nyheter

 

Mer att läsa