Gå till innehållet

Rekordstor algblomning – det nya normala

Forskare har kartlagt en enorm algblomning som sträcker sig tvärs över Atlanten – från USA och Mexiko till Afrika. Det 8 850 km långa och rekordstora området av algblomning drabbar livet under ytan och är ett hot mot turistnäringen.

Forskarna bakom studien kunde se på satellitbilder att algblomningen, som brukar begränsas till Mexikanska gulfen och Sargassohavet, det senaste årtiondet spridit sig allt mer i Atlanten. 2018 års blomning av sargassotången slog storleksrekord och 2019 ser ut att bli ännu ett rekordår. Forskarna tror nu att de enorma algblomningarna kan bli det nya normala.

LÄS ÄVEN: • Alger som gynnas av värme slår ut marint liv i Florida

För turistindustrin och människor i Florida och Mexiko innebär algblomningen stundtals stängda stränder och de ruttnande algerna som spolas upp på stränderna vid turistkomplexen har fått gästerna att klaga och anses nu hota turistindustrin på flera håll. I delstaten Mississippi i USA stängdes nyligen alla 21 badplatser på grund av algerna och i Mexiko spenderades enbart i juni 2019 17 miljoner dollar på att rensa bort alger.

Enligt forskarna bakom studien beror den rekordstora algblomningen troligen på att klimatkrisen hettar upp vattnen och på att det läcker ut mängder av gödningsmedel i haven från världens jordbruk. Bara i Amazonas i Brasilien har användningen av gödningsmedel ökat med hela 67 procent mellan 2011 och 2018.

LÄS ÄVEN: • Varmare klimat gynnar giftiga alger som nu nått Alaska

Hur algerna påverkar livet under ytan är fortfarande något oklart, men vissa arter kommer gynnas av att det skapas säkra livsmiljöer bland algerna, men eftersom de blockerar solljuset kommer andra arter få det svårt.

Källor: University of South Florida och The Week

Mer att läsa