Gå till innehållet

Rekordsatsning på att återställa älvar för att gynna biologisk mångfald

Piteälven stränder innehåller många spår från människans aktivitet, allt från gamla härdar och fångstgropar till spår från flottningsepoken. Foto: Anneli Bergvall

200 kilometer vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas för att gynna den biologiska mångfalden och arter som flodpärlmussla, utter och lax. Det är det geografiskt största naturvårdsprojektet i Sverige någonsin.

Mångmiljonrestaureringen beräknas vara helt klar år 2021 och görs för att återställa älvarna till tiden innan de anpassades för att kunna transportera timmer. EU står för 60 procent av de 124 miljonerna som projektet “Reborn” kostar.

– ReBorn är det geografiskt största naturvårdsprojektet och det största LIFE-projektet i Sverige någonsin. Åtgärderna är ett viktigt steg på vägen att nå flera miljömål, till exempel levande sjöar och vattendrag. De är också viktiga i arbetet med att bevara hotade arter som flodpärlmussla och utter samt att de kan stärka bestånden av vildlax, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, som står för över 40 miljoner av projektets kostnad.

LÄS ÄVEN: • Favoritplatser: Anneli Bergvalls vilda älvområde

Även skogsbranschen deltar i projektet:

– Vi kommer att skapa demonstrationsområden där vi som deltar i projektet ska visa genomförda restaureringar och visa på god hänsyn i skogsbruket. För att åtgärderna ska bli långsiktigt hållbara behöver vi arbeta aktivt med hänsyn mot vatten i skogsbruket, säger Carina Jenssen, Skogsstyrelsen.

LÄS ÄVEN: • Stort restaureringsprojekt gör Vindelälven till en förebild för framtida forskning

Lödgeälven, Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneälven och Kalixälven kommer bland annat att breddas med samma vattenvolym och stenblock läggs tillbaka ut i älven för att ska varierade livsmiljöer för insekter, lax, öring, utter, flodpärlmussla och andra arter. Sammanlagt räknar man med att skapa minst 2300 nya lekbottnar för fisk.

Jätteinsatsen är dock bara en liten del av vad som skulle behövas enligt Roger Vallin, på länsstyrelsen Västerbotten. Han säger till Sveriges Radio att det egentligen handlar om uppemot 260 mil älvar som skulle behöva återställas efter att ha anpassats som flottleder.

Källor: Sveriges Radio och Länsstyrelsen

Mer att läsa