Gå till innehållet

Rekordpromenad av räv visar nya fakta

I Storbritannien har rävar försetts med sändare för att forskare ska kunna följa deras rörelser. En räv i Brighton, som fått namnet Fleet, och växt upp matad av människor blev bortjagad från området av sin egen son och gav sig ut på en resa. En lång sådan.

Rödräv nära område med fjällrävar i Härjedalen. Foto: Erik Hansson

Rödräv. Foto: Erik Hansson

Det finns uppgifter från andra länder om att rävar kan röra sig över stora områden, men Fleet slog det brittiska rekordet när han förflyttade sig 315 kilometer under en knapp månad tills han slog sig ned i ett område 70 kilometer från sitt forna hem.

Under resan följde han gärna vägar, räls och vattendrag och rörde sig framför allt under nätterna medan dagarna spenderades med att vila, gärna i trädgårdar.

Sedan den 2 januari har forskarna inte längre fått några signaler från Fleets sändare och var han befinner sig är i dagsläget oklart.

– Data från Fleet hjälper oss att förstå att rävar som lever i städer och rävar som lever på landsbygden faktiskt är sammankopplade och rör sig mellan miljöerna för att slå sig ner i nya områden, säger Dr Dawn Scott på Brightons Universitet.

Källa: BBC Nature

Mer att läsa