Gå till innehållet

Rekordmycket pengar till skydd och åtgärder för värdefull natur 2018

Häverö prästäng i Stockholms län. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket har utannonserat den årliga fördelningen av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur. I år ökas anslaget jämfört med föregående års höga nivå och på flera håll i landet är det rekordmycket pengar som fördelas. Resurserna går bland annat till markägare för att ersätta vid nya skyddade områden, naturum, friluftsliv, åtgärder för hotade arter och skötsel av naturreservat och nationalparker.

Anslaget för skydd av värdefull natur är 2018 på 1 418 miljoner kronor, vilket är en historisk hög nivå och kan jämföras med de tidigare rekordnivåerna under 2015-2017 som legat på 955 till 1 343 miljoner kronor. Den absolut största andelen av anslaget för skydd av värdefull natur (1 023 av 1 418 miljoner kronor) går till att ersätta markägare för “intrång, köp, byte”.

När det gäller åtgärder för värdefull natur ligger anslaget 2018 på 1 194,5 miljoner kronor. Åren 2015-2017 var summan mellan 738 och 960 miljoner kronor årligen. Pengarna fördelas till stora delar på landets 21 länsstyrelser, som kommer genomföra åtgärder lokalt. De två största posterna är skötsel av skyddad natur (400 miljoner kronor) och våtmarker (200 miljoner kronor).

LÄS ÄVEN: • Rekordmånga naturområden ska skyddas 2017

I Västra Götalands län kommer pengarna bland annat gå till att bilda naturreservaten Harsholmarna i Gullspångs kommun och Lena borg i Tidaholms kommun.

– I Skåne län satsar vi på att restaurera igenväxande, sandiga och träd/buskrika betesmarker. Dessa områden är bland de mest artrika i landet, men är också viktiga för friluftslivet och för besöksnäringen, säger Paul Eric Jönsson, chef för naturvårdsenheten i Skåne län.

 

Östergötland har fått rekordmycket pengar i år och här kommer pengarna gå till nya naturreservat och för att gynna hotade arter.
– Vi räknar med att ungefär 15 nya naturreservat kan bildas under året, säger han, men dialog med markägarna pågår och ingenting är riktigt beslutat och klart. Det rör sig framför allt om värdefulla skogar och marina områden, och de finns i hela länet, säger naturvårdsdirektör Mikael Norén till Norrköpings tidningar.

–  I Hallands län satsar vi i år mycket på att sköta och restaurera ljunghedar genom röjning, bete och bränning. Halland har ett särskilt ansvar för ljunghedarna som framför allt finns i vår del av landet. Vi hoppas kunna bränna nästan 200 hektar, säger Henrik Martinsson, chef för naturvårdsenheten i Hallands län.

Även Stockholm får ett rekordstort anslag i år. Det planeras för 15 beslut om nya och uppdaterade reservat under året och det kommer också göras särskilda insatser i Tullgarns naturreservat i Södertälje kommun, Häverö prästäng i Norrtälje kommun, samt åtgärder i Sandemars naturreservat i Haninge kommun.

​– Det är glädjande att vi får en rekordstor budget för naturvården. Det finns stora behov att skydda värdefull natur och förbättra skötseln av våra naturreservat. Stockholmsnaturen är en tillgång för alla som bor i länet eller besöker oss, säger Mia Olausson, naturvårdschef på Länsstyrelsen.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa