Gå till innehållet

Rekordminskat köttätande och vi äter allt mer svenskt

Boskap på bete. Foto: Erik Hansson

Köttätandet har ökat kraftigt från 1990 till 2016, men 2017 skedde ett trendbrott. Köttförbrukningen minskade med 2,6 procent jämfört med året innan. Det är den största årliga minskningen på 28 år. Framför allt är det nötköttsätandet som minskar, rapporterar Jordbruksverket.

Under 2017 sjönk den svenska köttförbrukningen med 2,2 kg eller 2,6 procent. Lammätandet ökade något med 0,1 kg, men övriga köttslag minskade. Nötkött med 1,1 kg, följt av griskött med 0,8 kg och matfågel med 0,4 kg. I snitt äter svensken 85,3 kg kött per år och person.

LÄS ÄVEN: • Rapport: Ökat köttätande orsakar global förödelse

Av det kött som äts är en allt större andel svenskt och importen av kött minskar med upp till 6,9 procent (gris). Grisimporten har minskat sedan 2014 och Jordbruksverket nämner antibiotikadebatten som möjlig förklaring.

LÄS ÄVEN: • På svenska restauranger serveras framför allt importerat kött

– Förtroendet för det svenska köttet är alltså högt idag, även om vi äter mindre kött totalt. Det finns många orsaker till den minskade förbrukningen av kött, men vegotrenden, klimatdebatten, hälsoaspekter och etiska skäl är några, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare.

LÄS ÄVEN: • Svenskar bland de största miljöförstörarna i världen

Källa: Jordbruksverket

Mer att läsa