Gå till innehållet

Rekordmånga viltolyckor 2017 – allt fler örnar och uttrar trafikskadas

Rådjur står för 75 procent av alla viltolyckor i landet. Foto: Erik Hansson

2013-2015 låg viltolyckorna relativt konstant på ungefär 47 000 – 48 000 per år. Sedan dess har de ökat kraftigt. 2016 rapporterades 58 579 olyckor och i fjol slogs ett nytt rekord – 61 186 stycken. Nytt för året är också att vildsvin numera är det näst vanligaste djuret i viltolyckor. Detta enligt statistik från Viltolycka.se.

Trafikolyckor som involverar kronhjort och dovhjort har ökat de senaste två åren, i september 2017 slogs nytt överlägset rekord i påkörda rovdjur, vildsvinsolyckorna är överlägset fler 2017 jämfört med tidigare år (från 4 229 år 2015 till 6 069 under fjolåret) och när det gäller älg och rådjur så är det i stort sett oförändrat från 2016 års höga nivå.

LÄS ÄVEN: • Rekordstor ökning av antalet viltolyckor 2016

Även andra djur blir allt vanligare i statistiken. Antalet trafikdödade uttrar har ökat kraftigt från 30 år 2015 till 73 i fjol. Under samma tid ökade kollisioner med örn från 8 till 30 stycken. Dessutom har viltolyckorna med renar fördubblats från 1 017 till 2 228.

LÄS ÄVEN: • 31 600 kronor i böter för att ha kört på hjort

Fortfarande är det dock rådjuren som är de överlägset vanligaste djuret att krocka med. Av de 61 186 olyckorna 2017 var rådjur inblandade i 45 803 stycken (nästan 75 procent). Det kan jämföras med att det skjuts drygt 100 000 rådjur om året i Sverige och ungefär lika många vildsvin.

Enligt Boris Karlqvist, informatör på Älgskadefondsföreningen, kan allt fler trafikolyckor med vilt bero på de senaste årens klimat och väderlek.

– Vi såg att det i sydöstra Sverige var en väldigt torr sommar och det saknades vatten i diken och åar – som normalt brukar vara fyllda med vatten. Men där fanns inget. Djuren var tvungna att söka sig åt andra håll och det medförde att det inte fanns något vilt vid våra viltpassager. Djuren har tagit sig till nya områden och så har de dykt upp på helt andra ställen, säger han till Ekot.

Gör så här vid en viltolycka:

  • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
  • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Ring 112 och anmäl olyckan.
  • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
  • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
  • Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
  • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
  • Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
  • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
  • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Källor: Viltolycka.se och Ekot

Mer att läsa