Gå till innehållet

Rekordmånga skogsbränder i Amazonas på grund av människor och klimatförändringar

Skogsbrand. Foto: Public Domain, 

Hittills i år har det skett över 208 000 skogsbränder enbart i Brasilien, vilket ser ut att bli rekord. Experter säger till Mongabay att hälften av dem har orsakats av människor och att klimatförändringar troligen gjort dem värre och nu varnas för att bränderna i planetens gröna lungor kan bli än värre i framtiden.

Forskare menar att avverkningarna och exploateringarna av skogarna i Amazonas har lett till att regnskogarna numera lett till att området nu är en kolkälla istället för en kolsänka och att kolutsläppen ökar på grund av torkan och skogsbränderna. Redan det här århundradet kan vi enligt forskarna få se “megaskogsbränder” som knappt kommer kunna stoppas och som kommer försvåra klimatförändringarna ytterligare med massutsläpp av koldioxid.

LÄS ÄVEN: • En ny art hittas i snitt varannan dag i Amazonas

I ett av områdena, São Félix do Xingu, stort som Österrike, jobbar endast åtta brandmän och hittills i år har där härjat nästan 10 000 eldsvådor. I flera andra områden har antalet skogsbränder slagit rekord och 2017 ser nu ut att bli det värsta året hittills för eldsvådor i Brasilien.

Även om de allt frekventare torrperioderna i landet påverkar brandrisken så har det konstaterats att en stor mängd av eldsvådorna startats av människor och över 50 skyddade områden har drabbats. Tidigare i år brann 70 procent av den 558 000 hektar stora nationalparken Araguaia ned.

LÄS ÄVEN: • Avskogningen ökar kraftigt i Amazonas

En av anledningarna till att bränderna blivit så stora och frekventa är att det saknas tillräckligt med brandmän och att de har för dålig utrustning. Dessutom har ett avverkningsfusk satts i system där stora områden plundras på stora värdefulla träd. Grenar och rötter lämnas exponerade och blir lättantändligt när det brinner.

Forskare som Mongabay pratar med menar att problemen beror på att det saknas politisk vilja att stoppa den illegala avverkningen som gör att Amazonas drabbas av allt fler skogsbränder.

Källa: Mongabay

Mer att läsa