Gå till innehållet

Rekordmånga skedsnäppor efter lyckade naturvårdsinsatser

Skedsnäppa. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Skedsnäppa. Foto: Daniel Pettersson 

Det återstod bara ungefär 100 par skedsnäppor i världen för några år sedan. Sedan hade den akut hotade arten turen att bli föremål för omfattande naturvårdsinsatser och dessutom bli något av en symbol för hotade fågelarter. I år har det setts redkordmånga skedsnäppor övervintra i Kina.

Det såg mörkt ut för den akut hotade vadaren skedsnäppa. Med bara 100 par kvar och hot från rovdjur på häckningsplatsen, bebyggelse i våtmarker och utbredd illegal fångst med nät i Kina, Bangladesh och Burma var det oklart om den skulle överleva.

I ett uppmärksammat projekt föddes skedsnäppor upp i fångenskap för att sedan sättas ut i naturen. Projektet föll väl ut. Två av de utplacerade fåglarna lyckades flytta till övervintringsplatsen – över 8000 kilometer från där de släpptes ut i frihet (läs mer här). Sedan dess har framgångarna avlöst varandra för skedsnäpporna, eller “spoonies” som de kallas i Storbritannien.

De utsläppta skedsnäpporna återvände även till häckningsplatsen (läs mer här) och lyckades med häckningen (läs mer här). Nu rapporterar dessutom Hong Kong Bird Watching Society att det setts rekordmånga skedsnäppor på övervintringsplatsen. Minst 30 stycken sågs den 30 december i sydvästra Guangdong-provinsen, men det rekordet slogs redan i slutet av januari när 45 individer hittades på fyra platser, varav 38 sågs på det tidigare rekordstället.

– De här antalen är en massiv ökning jämfört med de tre individer vi såg i området vid vinterräkningen 2012. Det året hittade vi också långa linor med nät vid deras häckningsområden. I de tusentals näten hittade vi hundratals döda fåglar, berättar Jonathan Martinez, volontär på Hong Kong Bird Watching Society.

Sedan dess har det rensats mängder av nät och lokalbefolkningen har utbildats och informerats.

Idag finns det ungefär 400 skedsnäppor i världen och förhoppningsvis kommer ännu fler individer hittas när övervintringslokaler inventeras.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.
Våra artiklar om skedsnäpporna.

Källa: BirdLife

Mer att läsa