Gå till innehållet

Rekordmånga sillgrisslor dör i Alaska – “utan motstycke”

Sillgrissla. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Sillgrissla. Foto: Daniel Pettersson 

I vinter har det dött enorma mängder sillgrisslor i Alaska och det tycks inte finnas någon tydlig orsak. Nu misstänker dock forskare att det beror på förändringar i ekosystemen.

Det häckar 2,8 miljoner sillgrisslor i 230 kolonier i Alaska. Det har hänt tidigare att många av dem dör, men då har det skett i samband med tydliga händelser. Ungefär 185 000 dog till exempel i oljeläckan från Exxon Valdez 1989.

I år är har fler sillgrisslor dött än någonsin tidigare. Enbart på stranden Whittier beach har 8000 döda sillgrisslor hittats.

– Det är utan motstycke, ett så stort antal på samma plats är extraordinärt. Under så lång tid som vi påträffat döda fåglar och den geografiska utbredningen är mycket större än tidigare fall av massdöd. Vi kan vänta oss flera gånger fler än tidigare år. Så troligen en stor del av populationen, säger John Piatt, biolog och forskare vid U.S. Geological Survey’s Alaska Science Center.

Det enda som forskare hittills hittat som förklaring är att havets yttemperatur i år varit hög. Det kan ha påverkat sillgrisslornas föda, som framför allt består av småfisk, exempelvis sill. Dessa fiskar håller sig i vatten med en viss temperatur och flyttar norrut om vattnet blir för varmt. Man misstänker att samma fenomen drabbat Islands havsfågelkolonier och lunnefågelpopulationen i Norge.

Problemet är att ingen håller koll på foderfisk i Alaska. Istället märks fiskstimmens förflyttningar genom fåglarna. Sillgrisslorna måste äta 10 till 30 procent av sin egen kroppsvikt dagligen för att överleva.

– Om vattentemperaturen når över tröskeln sticker de. Antingen så dör de eller så flyttar de sig, berättar David Irons, som nyligen gått i pension efter 36 år på Fish and Wildlife Service i Alaska och Kalifornien.

Tecknen på att det inte gick bra för sillgrisslorna kom redan i somras med allt fler dödsfall. Under hösten sågs utmärglade sillgrisslor vandra runt på vägar inåt landet och när så en stark vinterstorm slog till i december som hindrade svaga fåglar från att söka föda så var det troligen spiken i kistan för många sillgrisslor.

Eftersom det inte ser ut att bli någon nedkylning av vattnet den närmaste tiden kommer troligen även 2016 bli ett svårt år för sillgrisslorna.

Sillgrisslor finns även i Sverige. Ett stort bestånd lever till exempel på Stora Karlsö utanför Gotland och de kan även ses till havs i nästan hela norra Europa.

Läs mer:
Islands havsfågelkolonier kraschar.
Lunnefågelpopulationen kraschar även i Norge.

Källa: ABC News

Mer att läsa