Gå till innehållet

Rekordmånga naturområden ska skyddas 2017

Dalby Söderskog. Lummig lövskogslund på den skånska slätten. Sven Persson /IBL Bildbyrå

Dalby Söderskog. Lummig lövskogslund på den skånska slätten. Sven Persson /IBL Bildbyrå

Naturvårdsverkets årliga fördelning av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur är klar och under 2017 ska fler områden än tidigare bevaras och bli tillgängliga för naturupplevelser. En majoritet av pengarna betalas ut till markägare för att ersätta vid nya skyddade områden. Men de går även till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, statliga ledsystemet, åtgärder för hotade arter och skötsel av naturreservat och nationalparker får.

– Arbetet tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen. I år lägger vi extra pengar på naturtypsskötsel. Det handlar om att bevara en mångfald av arter och livsmiljöer, berättar Claes Svedlindh, avdelningschef Naturvårdsverket.

Anslaget för skydd av värdefull natur ligger 2017 på sammanlagt 1 268 miljoner kronor och den överlägset största delen av detta, 1070 miljoner, går till att ersätta markägare när nya naturreservat, nationalparker, Natura 2000-områden ska bildas.

Åtgärder för värdefull natur ligger på 560 miljoner kronor och fördelas mellan landets 21 länsstyrelser, samt stiftelserna Laponiatjuottjudus och Tyresta.

På Gotland kommer länsstyrelsen skjuta till resurser för skötsel av naturreservat, samt för bildandet av nya och ersätta markägare.
– Vi hoppas givetvis att markägare som har skogar med höga naturvärden, och som är intresserade av att skydda dem, hör av sig till länsstyrelsen. På så sätt kan pengarna komma Gotland till del samtidigt som värdefulla naturmiljöer skyddas för framtiden, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef för Naturvårdsenheten på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Även i Blekinge ska mycket av pengarna gå till markägare vid bildandet av naturreservat. Resterande 50 procent går till satsningar på naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, åtgärder för hotade arter och skötsel av naturreservat meddelar länsstyrelsen.

Kungsörn över Fyledalen. Foto: Erik Hansson

Kungsörn över Fyledalen. Foto: Erik Hansson

Liknande uppdelning sker i Skåne:
– När det gäller arbetet med naturreservat kommer vi prioritera skydd av värdefull skog, främst större ädellövskogsområden. Skogsområden i Fyledalen, på Linderödsåsens nordsluttning och i tätortsnära områden med höga friluftsvärden är områden som arbetar med under 2017, säger Christer Persson, tillförordnad enhetschef på Naturskyddsenheten.

I Örebro hoppas man kunna slå rekordet från 2016 genom att skydda fler än 14 nya områden, men ska även jobba med skötsel och tillgänglighet.
– Alla länsstyrelser jobbar intensivt med naturvårdsinsatser. I Örebro län satsar vi nu särskilt på naturvårdsbränningar, våra värdefulla betesmarker och att fortsätta restaurera fågelsjöarna Kvismaren och Tysslingen, säger Johan Wretenberg, enhetschef vid länsstyrelsen i Örebro.

I Stockholm meddelar länsstyrelsen att hälften av de tilldelade 61 miljoner kronorna går till ersättning för markägare, bland annat för 15 planerade nya och uppdaterade naturreservat. Det kommer även avsättas pengar för miljöer för hotade fjärilar.

Källor: Naturvårdsverket, Hela Gotland, Örebrokuriren, Sydöstran, Länsstyrelsen Skåne

Mer att läsa