Gå till innehållet

Rekordmånga häckande ejdrar på Utklippan

Ejderhona (åda). Foto: Niclas Ahlberg 

På ögruppen Utklippan i Blekinge har ejdrar räknats i 35 år av Utklippans fågelstation. I år slogs ett rejält rekord i antal häckande honor.

Den första kända ejderhäckningen på Utklippan skedde 1968. Sju år senare genomfördes den första inventeringen och då kunde sex par hittas. Därefter ökade antalet till toppåret 1994. Då häckade 243 ejderhonor (ådor) på Utklippan, enligt länsstyrelsens rapport. Under de kommande 24 åren minskade populationen kraftigt. 2008 häckade bara 65 ådor, men sedan ökade antalet igen. 2014 och 2015 var antalet ådor nästan lika många som under toppåret 1994. I år slogs dessutom rekordet när hela 266 ruvande ådor kunde räknas på Utklippan.

LÄS ÄVEN: • Hur mår egentligen ejdrarna och vad beror det på?

Att ejdern gick så starkt framåt på 1900-talet beror enligt Karlskrona Ornitologiska Klubb mycket på att vårjakten på ejder förbjöds 1953 “men som i Blekinge inte respekterades förrän långt senare”. Dessutom inrättades fågelskyddsområden och Utklippan avfolkades, vilket minskade störningarna för ejdrarna.

LÄS ÄVEN: • Åland tillåter jakt på 2000 ejdrar

Vad som orsakat den kraftiga uppgången av antalet ejdrar sedan 2008 är oklart. Enligt Rolf Larsson, som genomfört inventeringen på Utklippan, kan en möjlig förklaring vara att gråtrutarna samtidigt minskat med nästan två tredjedelar mellan åren 2005 och 2018. Gråtrut, som tar en hel del nykläckta ejderungar, är i sin tur numera rödlistad som “sårbar”. Här tros det minskade fisket och brist på vitaminen tiamin vara orsaker, enligt Artdatabanken.

Källor: P4 Blekinge, BLT och länsstyrelsen i Blekinge

Mer att läsa