Gå till innehållet

Rekordår för fortsatt akut hotad vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett. Foto (i hägn): Erik Hansson

Tack vare naturvårdsinsatser har den akut hotade hackspetten, som kräver gamla lövskogar, haft sitt bästa år på minst 30 år. Naturvårdsinsatserna hjälper även ungefär 200 andra hotade arter.

Ett rekordår för en av landets mest hotade fågelarter är i det här fallet enbart 40 observerade individer, varav tolv par. Så illa ute är den vitryggiga hackspetten i Sverige. Förutom fler individer än på 30 år så har det i år också hittats en till häckning jämfört med i fjol.

– Vi är också mycket glada att kunna rapportera om sju lyckade häckningar hittills i år för denna akut hotade art. Och vi måste komma ihåg att naturens processer tar tid och det gäller att ha tålamod i bevarandearbetet för att upprätthålla den positiva utvecklingen, säger Kristoffer Stighäll, projektledare för projekt vitryggig hackspett.

Det är till stor del tack vare projekt vitryggig hackspett som det börjar se allt ljusare ut för arten, även om det även kommit in en del individer från Finland. Projektet drivs av Naturskyddsföreningen tillsammans med Nordens Ark och på senare år även Skansen och Järvzoo, som hjälper till med uppfödning och utsättning av hackspettarna. Dessutom är skogsägarna Bergvik Skog, Sveaskog, Stora Enso, Billerud Korsnäs och Karlstad stift involverade med att göra insatser i sina skogar.

Få skogar håller rätt nivå

Den vitryggiga hackspetten behöver nämligen stora områden med lövträd som har en kontinuerlig tillgång på död och döende ved och sådana är inte så vanliga i Sverige. För att den vitryggiga hackspetten ska nå upp till de 250 individer som beräknas vara gränsen för artens fortlevnad så behöver mer göras.

– Vitryggig hackspett har mycket höga krav på sin livsmiljö. Det gör att arten inte har förutsättning att finnas i ett brukat landskap med enbart generell miljöhänsyn. Frivilliga avsättningar och formellt skydd samt skötsel av dessa områden är nödvändigt. Väl förvaltade skyddade områden behöver kompletteras med utökad miljöhänsyn i landskapet i stort, skriver Naturvårdsverket i sin handlingsplan för vitryggig hackspett.

Precis som i många andra artinriktade bevarandeprojekt så hjälps även många andra arter när det görs insatser för vitryggig hackspett. Ungefär 2 00 hotade och rödlistade växt- och djurarter är beroende av samma livsmiljöer som projekt vitryggig hackspett försöker skapa. Om det går bra för paraplyarten så går det oftast även bra för de andra arterna i samma livsmiljö.

Källor: Naturskyddsföreningen och Projekt vitryggig hackspett

Mer att läsa