Gå till innehållet

Regeringens budgetförslag ett hårt slag mot miljön

Naturreservat. Foto: Erik Hansson

I den senaste IPCC-rapporten slog forskare fast att det behövs skyddas mer natur och Klimatpolitiska rådet kom nyligen fram till att omställningen går för långsamt i Sverige. I den nya vårändringsbudgeten från regeringen som presenterades idag är det dock rejäla nedskärningar på miljöområdet.

Det är inga små kapningar på miljöområdet som ska ske om Socialdemokraternas vårbudget röstas igenom i riksdagen. I kvällstidningsrubriker skulle det troligen kunna kallas för “en slakt”. Den samlade miljöbudgeten ska halveras till nästa mandatperiod, skydd av natur nedprioriteras med 300 miljoner kronor per år och även skötseln av skyddade områden ska halveras de kommande åren. Beskedet får hård kritik från Naturskyddsföreningen:

– Vi har stor förståelse för det svåra läget i omvärlden, men är starkt kritiska till att regeringen löser de akuta problemen genom att slå undan benen för framtida generationer, och ställer utsatta människor mot varandra och mot åtgärder för att lösa klimat- och naturkrisen, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Istället satsar regeringen på att ge ytterligare bidrag till fossilberoendet. Bensinskatten sänks, alla bilägare får tusen kronor och jord- och skogsbruket får sänkt dieselskatt, det sistnämnda till en kostnad av 800 miljoner kronor.

– Regeringen föreslår bara några få åtgärder för att skynda på den gröna omställningen. I övrigt görs inga betydande satsningar på miljöpolitiken, trots att det krävs väldigt mycket mer för att omställningen ska ske fullt ut och miljömålen ska kunna nås. Allvarligt talat regeringen, vi kan inte dutta oss ur klimat- och naturkrisen. Istället presenteras åtgärder som riskerar låsa fast människor och företag i ett fossilberoende, som sänkt skatt på bensin, tusenlappen till alla bilägare och sänkt dieselskatt till jord- och skogsbruket, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Även WWF är besvikna på regeringen och kallar det i ett pressmeddelande för “en besvikelse för miljön”.

– Regeringen satsar ungefär dubbelt så mycket pengar på fossila subventioner som ökar utsläppen än på åtgärder som kan minska dem. Dessutom saknas mer pengar till skydd av natur och satsningar på miljön och den biologiska mångfalden lyser med sin frånvaro. En omställning av samhället måste vara hållbar. Exempelvis saknas resurser för att säkerställa att skogsägare som skyddar sin skog ska få ersättning. Det är ett stort svek mot både skogsägarna och naturvården, säger Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik på WWF Sverige.

Källor: Naturskyddsföreningen och WWF

Mer att läsa