Gå till innehållet

Regeringens budget 2018 – fördubblad satsning på miljö och klimat

Skog. Foto: Erik Hansson

Regeringen har skickat ut många pressmeddelanden om sina satsningar på miljö och klimat den senaste tiden. Idag kom ännu ett – med titeln “Den största klimatsatsningen någonsin”. 

– Den stora ökningen av medel flyttar fram positionerna för hållbarhets-, klimat-, och miljöarbetet i svensk politik. Oppositionspartierna måste nu visa framfötterna för att miljöpolitiken ska stärkas på lång sikt – på så vis undviker vi tvära kast i miljöpolitiken och bäddar för viktiga, blocköverskridande samarbeten, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Regeringen miljardsatsar på att rädda haven

Den nya satsningen som presenterades idag är på totalt 5 miljarder kronor under 2018, men 2 167 miljoner av dessa har redan utannonserats i ett tidigare skede. De går bland annat till att rädda haven och en satsning på våtmarker.

De nya anslagen, som är mer än en fördubbling jämfört med förra regeringens miljöbudget 2014, kommer bland annat gå till solel, elcyklar, elmopeder, klimatåtgärder, miljöinsatser i biståndet och att ladda elprodukter hemma.  300 miljoner satsas på att industrin ska minska sina utsläpp och 350 miljoner om året i tre år går till miljöbilspremier, “stöd för gröna städer” (“stadsnära grönska, ekosystemtjänster i urban miljö och barns utemiljöer”) får drygt 1 miljard kronor fram till år 2020. Dessutom fastslås målet att “Sverige ska ha 100 procent förnybar el 2040 och utsläppen i transportsektorn, som idag är mycket beroende av fossil energi, ska minska med 70 procent till 2030”.

LÄS ÄVEN: • Storsatsning på våtmarker i höstbudgeten

Det kommer också satsas mer pengar på skydd av värdefulla skogar – Sveriges minst skyddade naturtyp:
– Regeringen stärker anslagen till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen med 150 respektive 100 miljoner kronor per år till och med 2027. Miljöhänsynen ska öka i den brukade skogen och det behöver genomföras ytterligare åtgärder som främjar ett variationsrikt och hållbart brukande av skogslandskapet för att nå miljökvalitetsmålen och friluftslivsmålen. Regeringen anser att arealen med hyggesfritt skogsbruk bör öka och regeringen stärker därför stödet till hyggesfritt skogsbruk med 6 miljoner kronor per år, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Det läggs också 20 miljoner kronor per år för att göra en nationell nyckelbiotopsinventering av landets skogar. Förslaget kommer från Naturskyddsföreningen, berättar miljöminister Karolina Skog (MP) för Altinget.

LÄS ÄVEN: • Lång väg kvar för miljömål i skogen – Sveriges sämst skyddade naturtyp

Statsbudgeten presenteras i sin helhet den 20 september.

Källor: Promemoria från regeringen, pressmeddelande, EkotAltinget och Naturskyddsföreningen 

Mer att läsa