Gå till innehållet

Regeringen vill utvidga Tivedens och Björnlandets nationalparker

Tivedens nationalpark. Foto: Silverkey (Mickaël Delcey), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55005716

Tivedens nationalpark. Foto: Silverkey (Mickaël Delcey), CC BY-SA 4.0.

Regeringen skickade idag ut ett pressmeddelande där de utannonserar förslag om en utökning av Tivedens nationalpark i Örebro och Västra götalands län med 678 hektar. Dessutom föreslås att Björnlandets nationalpark i Västerbottens län mer än fördubblas till 2369 hektar. Förslagen är lämnade i två propositioner till riksdagen.

– I våra nationalparker finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Parkerna är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Förslaget att utvidga två nationalparker är en del i regeringens satsning på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under lång tid, säger miljöminister Karolina Skog.

LÄS ÄVEN: • Kalhyggen hotar naturturismen vid Tiveden

I pressmeddelandet nämner regeringen att det är av stor betydelse att skydda naturlandskap med höga naturvärden, att naturturismen växer i Sverige och att nationalparkerna är turistattraktioner av internationellt intresse.

Tivedens nationalpark beskrivs som stora arealer av natur- och urskogar och ett unikt landskaps “i en del av landet som i övrigt är starkt påverkat av skogsbruk”. Det nya området som ska skyddas rymmer en rik flora och fauna och både rödlistade och fridlysta arter. Utvidgningen planeras att invigas den 19 maj.

Björnlandets nationalpark i Åsele kommun, Västerbottens län har också som syfte att bevara ett värdefullt urskogsområde. I ökningen från 1143 hektar till 2369 hektar tillförs bland annat en våtmark och områden med rödlistade växt- och djurarter. Utvidgningen ska invigas den 10 juni.

Källa: Regeringen.se

Mer att läsa