Gå till innehållet

Regeringen stoppar miljöåtaganden för 550 miljoner

EU

Tidningen Land har räknat ut att regeringen kommer göra stora besparingar för landsbygden. Besparningarna görs inom det så kallade landsbygdsprogrammet, som är satsningar i form av stöd och ersättningar som ska utveckla landsbygden och som finansieras av Sverige och EU.

Våtmarksstödet i jordbruksprogrammet slopas från och med nästa år enligt tidningen Land. Foto: Erik Hansson

Våtmarksstödet i landsbygdsprogrammet slopas från och med nästa år enligt tidningen Land. Foto: Erik Hansson

Bara under 2014 ska ungefär 1,3 miljarder kronor bantas från programmet och cirka 550 miljoner av dessa handlar om miljöåtaganden. Det blir exempelvis ingen förlängning av åtgärder som hotade husdjursraser, miljöskyddsåtgärder, minskat kväveläckage, natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet, skyddszoner, skötsel av våtmarker samt natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet. Sammanlagt slopas stöd till 14 400 miljöprojekt medan 56 000 åtaganden förlängs.

Beloppet 1,3 miljarder är enligt tidningen en “grov uppskattning, men icke desto mindre en fingervisning om att det handlar om ett belopp i miljardklassen som ska sparas”. Nedbantningen är delvis en följd av att regeringen bara kompenserar för 129 av de 500 EU-miljoner som landsbygdsprogrammet tappar.

– Det kommer bli något av kräftgång de kommande två åren. Det är olyckligt att det inte går att driva nya större företagsutvecklande projekt. Men samtidigt är vi nöjda med att regeringen låter åtgärder som är viktiga för konkurrenskraften inom jordbruket finnas kvar, säger Sofia Björnsson, jordbrukspolitisk expert på LRF till Land.

Källa: Land

Mer att läsa