Gå till innehållet

Regeringen skjuter till pengar för skydd av fjällnära skogar

Grenar med varglav som sträcker sig från stammen på en tall i en skogsmiljö.

Fjällnära skog med varglav. Foto: Erik Hansson

I höstas begärde Skogsstyrelsen 360 miljoner extra i budget på grund av det rekordstora avverkningsintresset i fjällnära skogar. Nu har regeringen förstärkt myndighetens anslag för 2021 med den begärda summan.

Skogsstyrelsen har hittills under 2021 i princip inte kunnat bilda några fler skyddade områden eller sköta de skyddade områdena eftersom pengarna inte räckt till. Samtidigt har antalet avverkningsanmälningar ökat extremt mycket det senaste året.

Med tillskottet på 360 miljoner kronor som regeringen nu skjutit till kan Skogsstyrelsen återuppta arbetet med att betala ut ersättning till de skogsägare som vill avverka skogar med höga naturvärden.

– Tillskottet ger oss förutsättningar att bilda områdesskydd på en liknande nivå som 2020 och även öka omfattningen av naturvårdande skötsel jämfört med fjolåret, säger Johan Åberg, områdesskyddsspecialist på Skogsstyrelsen.

Under 2019 och 2020 minskade bildandet av områdesskydd till en tredjedel jämfört med 2018. Det beror framförallt på att en större del av anslaget måste användas till ersättningar i fjällnära områden, men också på att anslaget minskat, skriver Skogsstyrelsen.

När det bildas ett naturreservat på en skogsägares mark ersätts denna med marknadsvärdet plus 25 procent.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa