Gå till innehållet

Regeringen satsar 430 miljoner extra på naturen

Store mosse nationalpark. Foto: Peter Mattiasson via Wikimedia

Store mosse nationalpark. Foto: Peter Mattiasson via Wikimedia

Idag meddelade regeringen att svensk natur kommer få satsningar på 430 miljoner kronor extra i den kommande vårändringsbudgeten. 

Pengarna delas upp mellan skydd av värdefull natur (250 mnkr), skötsel av värdefull natur (110 mnkr), ökat skydd av havsområden och fiskarter (20 mnkr), samt 50 mnkr till myndigheter och arbete för en friskare miljö.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att anslagen till skötsel av värdefull natur i flera år legat på ungefär samma nivå samtidigt som antalet naturreservat kraftigt ökat. Pengarna kommer innebära investeringar i ledsystem i fjällen, naturreservatskötsel, information och fler broar på populära vandringsleder.

Under hela mandatperioden kommer satsningarna på natur och havsmiljö att öka med sammanlagt 4,3 miljarder.

Källa: Regeringen

Mer att läsa