Gå till innehållet

Regeringen sänker målet för kungsörnen med 75%

Kungsörn sittande. Foto: Zsombor Károlyi

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Å̊r 2001 bestämde den svenska riksdagen att våra fem stora rovdjur – varg, björn, lodjur, järv och kungsörn ska vara en del av den svenska faunan. Man fastslog också en miniminivå för kungsörn på 600 häckande par (pdf här).

I den nya rovdjurspropositionen som släpptes idag (pdf här) skriver regeringen istället: “Målen för kungsörnsstammen i Sverige är att kungsörnens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller populationen i Sverige ska vara totalt 150 registrerade häckande par”.

Det är alltå en fjärdedel av det antal som det beslöts om 2001.

Under 2012 registrerades 209 häckningar av kungsörn i Sverige.

Mer att läsa